Bijna-Doodervaringen Bijbels bezien

Het verschijnsel BDE
Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw er krachtige middelen voor reanimatie kwamen, is het aantal ‘bijna-doodervaringen’(BDE) sterk toegenomen. Er verschijnen publicaties over en getuigenissen van mensen die het meegemaakt hebben. Hoe kan men van uit Bijbels oogpunt dit nieuwe onderwerp bezien?

Positief
Het onderzoek van BDE’s wijst op een geestelijke dimensie buiten ons stoffelijke en psychische lichaam. De Bijbel toont de mens ook als een complex wezen met drie aspecten:

1. een tijdelijk stoffelijk lichaam,

2. een ziel met het intellectuele & emotionele en

3. een geest.

Waarschuwing

  1. Wees nuchter en gebruik je verstand (1Petr 1:12). Men kan vanuit BDE  geen conclusies trekken voor de toestand in de echte de dood. In de natuurwetenschap heet dat ‘extrapoleren buiten het meetgebied’.
  2. Luister naar de waarschuwing van Paulus. (2Kor 12:1-4) En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.
  1. De Bijbel waarschuwt voor de geestelijke wereld en de toestand na de dood. Vanuit de onstoffelijke dimensie wordt de mens beïnvloed ten goede of ten kwade. Vanuit de Bijbel horen we de vraag te stellen bij BDE’s : is het goed en kan ik daarop ingaan, of is het niet goed en kan ik me er beter afzijdig van houden.
  • Het tweede gebod waarschuwt er voor geen beeld te vormen van de onzichtbare wereld. (Ex 20:4)
  • De BDE’s nemen angst voor de dood weg of men nu wel of niet in Jezus Christus gelooft. De Here Jezus waarschuwt juist voor wat er na de dood zal zijn. (zie bijv. Luc 12:4) En roept op om in Hem te geloven. (Joh 3:15,16,36)
  • BDE’s blijken waarzeggende eigenschap te hebben. De Bijbel waarschuwt daar herhaaldelijk voor. (bv. Deut 18:10)

Toetst alles en behoudt het goede. (1 Thess 5:21)
Uit het onderzoek van de bijna-doodervaringen blijkt dat er buiten zijn lichaam en ziel de mens toch bewust kan zijn van iets. Daar getuigt de Bijbel ook van:

– Ziel en lichaam zijn niet te scheiden. Ps 119:25: ‘Mijn ziel kleeft aan het stof (ons DNA)’

– Ziel en geest zijn wel te scheiden. Hebr 4:12:  ‘Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.’

Zoals merg in de gewrichten nauw in elkaar verstrengeld zijn, zo zijn ziel en geest nauw met elkaar verstrengeld. Uit onszelf zijn we niet in staat te onderscheiden wat vanuit de onzichtbare wereld in onze gedachten komt of wat onze eigen gevoelens en gedachten zijn.

Alleen het Woord van God ( de Bijbel) kan ons dat duidelijk maken.

 

 

   

 

 

Bij Bijbel & Onderwijs is een boekje over de bijna-dood-ervaringen verkrijgbaar. Zie de webshop.