Intelligent design (ID)

Intelligent design  (intelligent ontwerp) houdt in dat bepaalde kenmerken van het heelal en organismen het best kunnen worden verklaard als het werk van een intelligent “ontwerp”.

Onherleidbare complexiteit
Het kernbegrip binnen ID (intelligent ontwerp) is:  ‘Onherleidbare Complexiteit’. Daarvan is sprake als in een systeem verschillende onderdelen allemaal gelijktijdig aanwezig moeten zijn om het te laten functioneren. Er wordt in de natuur complexiteit gevonden die niet door toeval in kleine stapjes ontstaan kan zijn. De kans op het ontstaan van onherleidbaar complexe systemen is niet heel klein, maar nul. Het is onmogelijk. Met kleine, willekeurige stapjes kunnen uiteindelijk de hoogste bergtoppen bereikt worden, maar zo kom je nooit op de maan.

De ID-beweging distantieert zich nadrukkelijk van het creationisme en claimt dat het zich strikt beperkt tot de natuurwetenschappelijke methode van herhaalbare waarnemingen en logische redeneren, zonder religieuze uitgangspunten. De verdienste van ID is een heldere beschrijving en beoordeling van de ontwikkelingen in de evolutietheorie, die ernstig tekortschiet als wetenschappelijke theorie en als verklarend principe. Het ontwikkelde alternatief is de hypothese van ontwerp op basis van Onherleidbare Complexiteit. ID bouwt aan een theorie die kan aangeven waar de grens ligt tussen complex en onherleidbaar complex. Dat blijkt een lastige klus.

Geen ontwerp zonder ontwerper
ID toont aan dat toeval geen onherleidbare complexiteit kan verklaren. Daarmee wordt tegelijk het fundament van de evolutieleer aangetast. Het enige alternatief voor blind toeval is een Intelligente Ontwerper.

De Bijbel stelt:
In Jezus Christus zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare ……; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. (Col 1: 16)
Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet.

Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. (Hebr 11: 1 en 3)

De Bijbel waarschuwt:
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. (Rom 1:20,21)