Een alternatieve geneeswijze als therapie

EFT  (Emotional Freedom Techniques)

De sleutel tot zelfbevrijding?

EFT is een methode die, volgens coaches, therapeuten en beoefenaars positieve veranderingen in je leven bewerkstelligt. De medische wetenschap noemt deze therapie een controversiële gedragstherapie die onder de alternatieve geneeswijze valt. EFT is een zogenaamde energetische psychologie waarin westerse en oosterse ideeën over het menselijk functioneren samenkomen. Dit soort therapieën, zoals EFT, NLP en EMDR, staan ook bekend als emotietherapieën.

Wat is EFT?
EFT is een alternatieve geneeswijze die is ontwikkeld door Gary Craig, een NLP-master en makelaar met een achtergrond als civiel ingenieur. Hij benadrukt zelf, dat hij niet over een medische achtergrond beschikt. De methode die Craig ontwikkeld heeft, is een vereenvoudigde versie van Tough Field Therapie (TFT). De basis van deze techniek is te danken aan een emotioneel probleem, waarna er via meridiaanpunten, in een bepaalde volgorde, energie wordt binnengebracht. Volgens de Chinese ziekteleer zijn er twaalf meridiaanpunten, dit zijn energiebanen die in verbinding staan met onze organen. Op deze twaalf banen liggen weer allerlei punten die in verbinding met onze emoties staan. Door op het juiste meridiaanpunt te drukken kan de bijbehorende emotie worden aangepakt. Het herstel vindt plaats door levensenergie of  de term uit de Chinese ziekteleer “chi”. Deze energie is niets anders dan een geestelijke macht die via handoplegging doorgegeven wordt.

EFT is een energiepsychologie die wereldwijd bij allerlei klachten toegepast wordt. Het is ook een holistische therapie die geest, ziel en lichaam wil behandelen. Hierbij moet men denken aan lichamelijke of psychosomatische klachten als hoofdpijn en rugklachten. Daarnaast is EFT een veel gebruikte methode in de relatietherapie. Daarnaast wordt het gebruikt ter behandeling van trauma’s, fobieën en verslavingen. EFT pakt elk probleem afzonderlijk aan door het te scheiden in specifieke herinneringen en deze weer onder te verdelen in aspecten. Deze aspecten kunnen van alles zijn: symptomen, triggers, lichamelijke sensaties, emoties en gevoelens maar ook oordelen.

Hoe werkt EFT?EFT_1
EFT werkt met zogenoemde tappingpoints. Dit zijn drukpunten op hoofd, hand en lichaam. Deze drukpunten zijn zenuwuiteinden die in verbinding staan met de meridianen. In de Chinese ziekteleer worden deze zenuwuiteinden aangeduid als sluizen. Door de drukpunten te activeren kan men de levensenergie beïnvloeden. Een andere benaming hiervoor is de yin yangbalans. Met behulp van een drie keer zeggen van een zelf bedacht zinnetje over het probleem, het tikken op de tappunten van de hand, bepaalde bewegingen van de ogen en het neuriën van een liedje wordt getracht het probleem te verminderen. De oefening moet herhaald worden, totdat het probleem verholpen is.

Voor een EFT behandeling hoef je niet perse naar een professionele hulpverlener: je kunt het zelf doen. De therapie is samengesteld uit diverse alternatieve geneeswijzen. Door deze te combineren in EFT  wil men het vegetatieve zenuwstelsel d.m.v. de meridianen energetisch herstellen. Dit doet men dus door het activeren van de zogenaamde levenskracht (chi) die via kanalen door het hele lichaam gaat.

Gedrag
EFT werd in eerste instantie als relatietherapie gebruikt. Het doel was om een gedragsverandering teweeg te brengen. Het accent van de therapie ligt op het aanleren van positieve gedachten. Door middel van de therapie pakt men de complete mens aan, geest, ziel en lichaam en niet alleen het probleem. De therapeut of coach zal door EFT een gedragsverandering willen bewerkstelligen. Het is de bedoeling om stil te staan bij zijn of haar gevoelens en emoties. Het idee hierachter is dat de gevoelens een gids zijn die toegang verlenen tot de behoeften en wensen van de mens, zodat deze richtinggevend worden. Door deze op een on-Bijbelse visie  gegronde therapie probeert men een verandering teweeg te brengen wat kan leiden tot een ander gedrag.

EFT legt, volgens therapeuten, direct contact met het onderbewustzijn (over het onderbewustzijn heeft dr. R.Franzke in het magazine van december 2013 geschreven). Van daaruit werkt deze techniek en verankert meteen de positieve emoties. Hierdoor leert men om zichzelf te beïnvloeden. Gemaakte keuzes die een negatieve uitwerking hebben op onszelf, kunnen we nu terugdraaien door middel van deze techniek. Alles wat niet bevalt in het leven, is het gevolg van een bewuste of onbewuste keuze. Daardoor is er een bepaalde situatie ontstaan die moet worden omgekeerd.

Bijvoorbeeld:
Als je wordt gepest, dan kan dat het resultaat zijn van het niet stellen van grenzen. Deze negatieve emotie wordt door EFT opgelost en verholpen. De volgende keer dat dit weer gebeurt, wordt het geleerde in praktijk gebracht. De negatieve emotie heeft niet de overhand en het pesten stopt. Dit resulteert zoals een therapeut zegt: ‘Een bewuste keuze voor verandering kan leiden tot een happy life.’

EFT en kinderen
EFT werkt volgens beoefenaars fantastisch bij kinderen. Het is een techniek die naadloos aansluit en vermengd kan worden met allerlei andere soorten van hulp die op school wordt geboden. Het doel van deze therapie is om kinderen op een speelse manier een zelfhulptechniek te leren waarmee ze zichzelf voortdurend in balans kunnen brengen. Dit is handig bij kinderen die leerproblemen hebben zoals concentratiestoornis of dyslexie, maar ook voor kinderen die angstig zijn of geen eetlust hebben, is dit een goede therapie. EFT kan in principe voor ieder probleem worden toegepast. EFT wordt op verschillende manieren gebruikt. Er worden therapieën op school aan kinderen die moeilijk leren, gegeven. Bij pesten wordt deze geneeswijze gebruikt om te leren niet angstig te zijn of te huilen. Verder kan je bange uitstraling verdwijnen en leer je voor jezelf op te komen.

Ook binnen het bedrijfsleven wordt EFT gebruikt en in de sport om (professionele) sporters verder te brengen in hun prestaties.
Hieronder een korte uitleg van technieken waaruit EFT voortkomt.

NLP
Dit is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.

 

Mindfullnes
Een boeddhistische meditatietechniek die u leert op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken.

Bodyscan
Door middel van bodyscan mediteer je op het lichaam. Deze oefening wordt onder andere bij yoga veel gebruikt.

Acupressuur
Dit is massage van de drukpunten. Het is te vergelijken met acupunctuur, maar dan zonder naalden. Deze methode wordt onder andere gebruikt bij voetreflextherapie.

EMDR
Met deze techniek wil men een traumatische herinnering opnieuw laten beleven en door middel van een afleidende handeling ervoor zorgen dat de verwerking hiervan wordt gestimuleerd. Hierdoor zal er een andere betekenis aan de gebeurtenis worden gegeven

Wetenschappelijke onderbouwing?
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de acupunctuurpunten om EFT wetenschappelijk te bewijzen. Een wetenschappelijke conclusie met betrekking tot de zogenaamde powertherapie, waaronder EFT gerekend wordt, is dat ze geen specifieke effectiviteit aantoont. Volgens beoefenaars is deze therapie echter wel wetenschappelijk bewezen en niet esoterisch. Er wordt bijv. gesteld: er is een probleem, je bent bang voor spinnen. Door het activeren van de drukpunten komt het lichaam weer in balans en zal de angst verdwijnen. Positieve gedachten zullen ervoor zorgen dat er geen angst meer voor spinnen is. Het werkt, dus is het wetenschappelijk bewezen. Er is een probleem, er is een oplossing dus is er bewijs!

Volgens wetenschappelijke criteria is EFT een pseudowetenschap. Het wetenschappelijke bewijs van EFT is namelijk voor meerdere uitleg vatbaar. Er wordt teveel gebruikt gemaakt van aannames. Men neemt aan dat de drukpunttechniek aanzet tot een gedragsverandering. Dit blijkt op geen enkele manier te bewijzen. Ondanks dat er door beoefenaars wordt beweerd dat EFT een wetenschappelijk bewezen therapie is, blijkt deze claim niet te voldoen aan de criteria die de wetenschap hieraan stelt en moet dus worden gezien als een pseudowetenschap.

Een citaat uit het handboek voor EFT:

”De oorzaak van alle negatieve emoties is een ontregeling in het energiesysteem van het lichaam”. Negatieve emoties ontstaan, als u afgestemd bent op bepaalde gedachten of omstandigheden die op hun beurt uw energiesysteem tot een ontregeling voeren. (blz.42)

Zoals de juiste stroming van het bloed door het lichaam vitaal is voor de gezondheid, zo is het ook gesteld met de juiste stroming van energie door de meridianen. Als die energetische stroming met EFT gebalanceerd wordt, moet het wel een positief effect hebben op het lichaam. (blz. 83)” Hoe duidelijk blijkt weer de oosterse invloed.

De Bijbel en EFT
Er zijn steeds meer christenen die hun bewijs vergaren op basis van wat ze ervaren. Zo stelt men: genezing komt alleen van God. EFT is een hulpbron, die God tot genezing kan zegenen. Voor dit soort vooronderstelling worden we in de Bijbel meerdere malen gewaarschuwd. Een Amerikaanse therapeut schrijft: “Ik wilde niet misleid worden. Ik bad God om duidelijkheid. Hij sprak tot me en zei: ’Om accupunctuur te leren moet je jarenlang studeren om de geestelijke disciplines te leren. EFT kan door iedereen binnen een dag worden geleerd.’ “Toen”, zo schrijft ze, “wist ik dat het goed was om EFT te gebruiken als christen.” Hoe nodig is het toetsen en ontmaskeren van de geesten. (1Joh4:1; Ef 5:11)

Daarnaast zijn er therapeuten, coaches en beoefenaars van EFT die op basis van de Bijbel beweren, dat deze techniek door God gegeven is. Hieronder enkele voorbeelden. In Mattheüs 12:22-32 lezen we dat de Farizeeën de Here Jezus beschuldigen van het genezen van een doofstomme door de kracht van de duivel. Dit voorbeeld wordt door christenen gebruikt om aan te geven dat de beschuldigingen ten opzichte van EFT dezelfde zijn als die tegen de Here Jezus gesproken werden.

Hierbij gaat men eraan voorbij dat de Here Jezus de Farizeeën bestraft, omdat ze wisten dat Hij de beloofde Messias was. Dit heeft dus niets te maken met een oosterse energiegenezing die door handoplegging wordt geactiveerd. Door een EFT-therapie stelt men zich open voor de geestelijke machten die achter deze oosterse techniek staan. Christenen worden opgeroepen om waakzaam te zijn, nuchter en hun hoop te vestigen op de Here Jezus.  EFT is een therapie die de wortels heeft in oosterse religieuze technieken en new age. U kunt niet, zoals door velen wordt beweerd, de oosterse achtergrond losmaken van EFT. U kunt niet de vis eten en de graten laten liggen Een christen moet zijn heil niet zoeken in EFT, maar bij de Here Jezus.

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

(Matth11:28-30)

 

Jos Hobé

Geraadpleegde bronnen en citaten:

http://www.eftnederland.nl/eft1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotional_Freedom_Techniques
http://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/vegetatief-zenuwstelsel
http://www.skepsis.nl/meridianen.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1209224/2008/08/21/Nieuwe-therapie-EFT-werkt-als-acupunctuur-zonder-naalden.dhtml
http://www.thoughtfieldtherapy.nl/tft/index.php/thoughtfieldtherapy.html
http://www.mingmeng.nl/eft.html
http://www.eftpraktijkactrom.nl/eft_voor_kinderen.html
http://www.anahata-assen.nl/spirituele-zienswijzen/meridianen.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudowetenschap</a
http://www.eftuniverse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2948:does-eft-compete-with-god&catid=47:refinements-to-eft&Itemid=2555
http://www.renewmind.net/ode.cgi/articles/eft_ok_christians
http://www.stichting-promise.nl/artikelen/eigentijds-occultisme/emotional-freedom-techniques-eft.htm