Een occult spel

Kinderen en jongeren roepen geest Charlie op.

Zowel jongeren in het voorgezet onderwijs als kinderen op de basisschool zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met de nieuwe uitdaging op het internet het occulte spel: Charlie Charlie Challenge. (CCC).
Om aan deze uitdaging mee te kunnen doen moet je een Mexicaanse geest om advies vragen.

Wat is het?
Het spel doet denken aan het ouija-bord: een bord dat door veel spiritisten gebruikt wordt om contact te leggen met geesten om zo informatie te krijgen. Voor “Charlie Charlie Challenge” heb je maar weinig nodig, waardoor het spel gemakkelijk op school of ergens anders gespeeld kan worden. Op een vel papier wordt  een vierkant getekend wat vervolgens in vier kwarten wordt verdeeld.  Daarin wordt  twee keer ‘ja’ en twee keer ‘nee’  geschreven in de vlakken die diagonaal tegenover elkaar staan. Vervolgens worden in het midden van het vierkant twee potloden dwars over elkaar gelegd, zodat het bovenste potlood los rond kan draaien. Dan moet geest Charlie worden opgeroepen met de woorden: “Charlie Charlie, can we play?” Als het lukt, begint het bovenste potlood te draaien naar ‘ja’ of ‘nee’.
Om het spel weer goed af te sluiten, moet ook de toestemming aan Charlie gevraagd worden: “Charlie, Charlie, can we stop?”
Kinderen en jongeren kunnen dit spel gebruiken om zo de geest hun (levens) vragen voor te leggen. Vervolgens delen zij hun ervaringen en filmpjes op internet en dagen anderen uit om dit ook te  gaan doen.

De gevolgen
Sommigen denken dat het een hype is die wel weer overwaait. Na verloop van tijd zal dat ook het geval zijn, want dit spel is een reclamestunt voor de horrorfilm ‘’The Gallows’’. Dat neemt echter niet weg dat kinderen en tieners met dit spel bewust contact leggen met de geestelijke wereld en een geest oproepen. Daarmee kun je de conclusie trekken dat dit spel niet alleen reclame heeft gemaakt voor een horrorfilm , maar ook voor het oproepen van geesten. Daarbij hebben de reclamemakers  tieners laten zien hoe zij dit op eenvoudige wijze kunnen doen en hen aangespoord om het in praktijk te brengen.

Reclamestunt of niet kinderen en jongeren die mee hebben gedaan, hebben hierdoor wel een deur opengezet. Na korte of lange tijd kan het gebeuren dat zij daarvan nadelige gevolgen ondervinden zoals paniekstoornissen, angsten, dwanggedachten, nachtmerries of ”vreemde” dingen zien of horen. Vaak worden deze klachten dan niet in verband gebracht met  het eerdere contact dat ze, voor de grap of bewust, met geesten hebben gezocht.
Het is een praktijk waarvoor God in de Bijbel duidelijk waarschuwt.

Wat nu?
Gelukkig is Jezus Christus meer dan overwinnaar en heeft Hij de boze overwonnen.  We mogen ons in Hem veilig weten.
Wie zich heeft ingelaten met dit of soortgelijke spelletjes is het goed om zijn of haar zonden concreet te belijden (1 Joh 1:9). God is getrouw en rechtvaardig om te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Bid ook om reiniging van wat je via je oren of ogen tot je hebt genomen. Voor volwassen christenen geldt: bidt om bescherming voor kinderen en jongeren, maar ook dat ze geopende ogen mogen hebben om te onderscheiden en steeds de moed hebben om ‘nee’ te zeggen tegen datgene wat tegen Gods Woord ingaat en zich daar heel bewust van af zullen keren. Dat is niet alleen ter bescherming voor henzelf, maar ook tot getuigenis en eer van de Heere Jezus Christus.

In een gesprek met de zoon of dochter gaat het dus om de volgende punten:

  • Het gaat om het openen van de ogen (Hand 26:18) voor de zonde die gedaan is. God is bedroefd en die zonde moet beleden worden. Dat moet concreet gedaan worden. Door het bloed van de Here Jezus wordt die zonde gereinigd. (1 Joh 1: 7)
    Het gaat er niet om God om vergeving te vragen. Wie oprecht belijdt, weet dat de trouwe God vergeeft.
  • Het gaat er in het gebed ook om te vragen of de herinnering weggenomen wordt. Het kan zo verlammend werken,  als je in je gedachten iedere keer een potlood ziet verschuiven of vreemde dingen ziet of hoort.
  • Vraag ook of de Here Jezus de zoon of dochter de kracht geeft, als het spel weer gespeeld wordt, weg te lopen of desnoods de ogen te sluiten.
  • Ga met de betreffende leerkracht hierover in gesprek.