Energievelden

Energievelden Bijbelse duiding en weerlegging
Benaming voor energie die in verschillende dichtheden, frequenties (vibraties) en kleuren (aura’s) de kosmos doordringt en onder meer lichamen, bewustzijnsniveaus en chakra’s vormt. Zo’n energieveld kan worden verstoord door het zenden van negatieve vibraties, waardoor de levenslust wordt weggenomen en de persoon in een zombieachtige toestand raakt.
Dit kan gebeuren door zwarte magie in de vorm van bezweringen (dementors bij Harry Potter).
De Bijbel gebruikt deze benamingen niet, omdat die een wereld van occult denken oproepen.
In plaats daarvan gebruikt Paulus regelmatig het begrip ‘energie’ als ‘krachtige werking’, bijv. in Col. 1:29, waar hij zich voor hen inspant, “naar de energie die in mij werkt (mij energie geeft), met kracht.”