Enneagram
(Grieks ennea = negen)
Bijbelse duiding en weerlegging
Deze cirkel met negen punten zou de drijfveren aangeven van negen verschillende persoonlijkheids typen. Grondlegger ervan is de Georgiër G. Gurd-jief, die de leugen gebruikte om zijn leerlingen te shockeren om daarmee een spirituele verandering teweeg te brengen.
Het enneagram is bedoeld om de zgn. persoonsfixatie (die op drie of vierjarige leeftijd plaatsvindt) te doorbreken en wordt veel gebruikt in retraiteoefeningen van de Jezuïeten, maar vooral ook in management trainingen als middel voor persoonsontwikkeling en teambuilding.
De Bijbel noemt niet de fixatie als oorzaak van de zonde, maar ons deelhebben aan de zondenatuur. Het doorbreken daarvan gebeurt niet door een occult symbool, maar door geloof in Jezus Christus.
Soms wordt het enneagram kracht bijgezet door te verwijzen naar ‘de negen gezichten van Jezus’. Door een bepaalde manier van staren zou men ‘het gezicht van God’ kunnen zien, of, omgekeerd, het gezicht van de duivel’, wat neerkomt op blasfemie.