Esoterie Bijbelse duiding en weerlegging
Het woord is afkomstig van het Griekse ‘esoteros’ dat ‘het inwendige’ of ‘het verborgene’ (occult betekent verborgen of geheim) betekent. Het gaat om die zaken of dingen die alleen toegankelijk zijn voor ingewijden, maar voor de ‘exoterne’ verborgen moet worden gehouden. Deut. 29:29:  “Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe.” Wij en onze kinderen, dienen ons altijd te richten naar deze regel.