Exorcisme Bijbelse duiding en weerlegging
Het via een ritueel (meestal door spreuken of bepaalde handelingen) uitdrijven van boze geesten. Een gebed om bevrijding is geheel wat anders. De rooms-katholieke kerk  kent nog steeds een ritueel gebed, het zogenaamd Ritum Romanum. Vrijmaking (losmaking) vindt alleen plaats door een gebed in de naam van Jezus Christus, niet door een ritueel (Joh. 8:36).