Gaiacentrisme

Gaiacentrisme
Gaia was de Griekse godin van aarde en leven
Bijbelse duiding en weerlegging
Een conceptie van het aardse ecosysteem als levend organisme. Hierbij wordt de aarde voorgesteld als een intelligent levend wezen dat zichzelf bestuurt en reguleert. Volgens F. Capra zijn ook onze geboorte en onze dood te zien als cycli van een groter organisme, Moeder Aarde of Gaia. Het Gaiacentrisme speelt een belangrijke rol bij de zgn. diepte-ecologie. Enkele bijbelse weerleggingen zijn:
1. tegenover het valse, mystieke godsbeeld staat Gods Zelfopenbaring in de schepping, Col. 1:15-17
2. tegenover de vergoddelijking van de natuur staat de gevallen en vergankelijke schepping, Rom. 8:19-21
3. tegenover de bedrieglijke hoop staat de verschijning van Jezus Christus, 1 Thess. 4:13 en Ef. 2:12