Hekserij
Hoogduits: Heze – tovervrouw
Bijbelse weerlegging en duiding
Het opleven van de hekserij is een van de gedaanten van de nieuwe spiritualiteit bij het feminisme. Hierbij worden de zogenaamde ‘wijze vrouwen’ (wicca’s) van de Middeleeuwen verstaan als voorbeelden van de diepe verbondenheid van vrouwen met de natuur, bijv. tijdens de zgn. esbats.
“Beginners in de heksenkunst moeten vier vaardigheden aanleren: ontspannen, concentreren, visualiseren en projecteren.” Vrouwen zijn hierbij de nieuwe pioniers, omdat zij de ‘spirituele werkelijkheden’ intuïtief verstaan en met de krachten ervan beter kunnen omgaan.
Voor een volk dat van God is afgevallen, vormen heksen een priesterkaste met het boven-natuurlijke. Hun ‘waarzeggen met behulp van de geest van een dode’ (1 Sam. 28:8) is voor God een gruwel en werd nadrukkelijk verboden.