Harry Potter

Harry Potter Bijbelse duiding en weerlegging
In de gewone wereld voelt Harry Potter zich buitengesloten, maar als tovenaarsleerling op de Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus is hij in zijn element. Daar blijkt hij zelfs beroemd te zijn, omdat hij aan de Heer der Duisternis, alias Voldemort is ontkomen.
Samen met Harry Potter en zijn vrienden, raken de oplettende lezers in zeven jaar (7 boeken) vertrouwd met de wereld van magie en satanisme. Op die manier wordt toveren een manier om je te verdedigen, om achter de waarheid te komen, om mee te sporten, kortom een way of life.
Het grote bezwaar tegen de boeken van Rowling ligt daarin dat daarin dat heksen en tovenaars positief worden uitgebeeld en dat kinderen erin kunnen worden betrokken.
Met dergelijke boeken komt de tijd uit Handelingen weer dichtbij:
En een groot aantal van hen die magie bedreven hadden, gooiden hun boeken op een hoop en verbrandde ze in het openbaar. Men berekende er de waarde van en kwam op vijftigduizend zilverstukken. Zo vond de boodschap van de Heer steeds meer verbreiding en zo bewees zij haar kracht.” Handelingen 19:19-20