Iatrosofie

Iatrosofie,
letterlijk: wijsheid van de geneesheer
Bijbelse duiding en weerlegging
Deze leer is gebaseerd op de Bhagavad Gita en de geschriften van Shirley McLaine (zoals ‘Out on a Limb). Hierbij wordt de persoonlijke vrijheid van de mens geduid als ‘karmische vrijheid’, die erop neerkomt dat alles wat mensen doen en wat hun overkomt, door henzelf gewild en gekozen is. Hierbij heeft ieder mens ook recht op zijn eigen dood, waarin anderen hem dienen vrij te laten. Deze leer ondermijnt alle grondslagen van de christelijke beschaving, zoals opvoeding, onderwijs, gezag, gerechtigheid, evenals alle waarden en normen en onderscheid tussen goed en kwaad, licht en duisternis, waarheid en leugen, vgl. Jes. 5:20-21, Wee hun die het goede kwaad noemen en het kwade goed, enz.