Inductor
(Latijn:invoerder, hij die aanspoort)
Bijbelse duiding en weerlegging
Voorwerp waarmee een paranormaal persoon indrukken kan opdoen over zaken waarmee dit voorwerp verband houdt. Dat kan de persoon zijn van wie dit voorwerp is (bijv. een ring), maar het kan ook iets vertellen over het verleden, het heden en zelfs de toekomst In Jes. 8:13 verwijst de Bijbel op indirecte wijze naar voorwerpen van inductie, met het gebod:
De HERE moet het voorwerp van uw schrik, de HERE moet het voorwerp van uw verering zijn.”