Initiatie
Frans: initiation = inwijding)
Bijbelse duiding en weerlegging
Rituele intrede in een nieuwe, beslissende fase van het leven. Bij de initiatie wordt het vermogen meegedeeld om de mysteries van het leven en het zijn te verstaan en te ervaren. Er zijn tal van handelingen die tegenwoordig een initiërende werking hebben. Wij krijgen geen deel aan Gods beloften via een esoterische rite, maar als gevolg van het lezen en toepassen van de Torah of Wet Gods. In het N.T.: de gehoor-zaamheid van het geloof, Rom. 15:18 en 16:26.