Kring- en kaarsrituelen Bijbelse duiding en weerlegging
Hierbij vormen de deelnemers een magische kring, waarbij zij liggen, zitten staan, schrijden of dansen. Hiertoe behoort ook het betasten van elkaars wervelkolom (“de belangrijkste zuil” als zetel van de zeven chakra’s) en het uitstoten van ritmische klanken of wensen. Zo verklaart een heks: “Als ik een bepaalde man wil, dan verzamel ik vier of vijf vriendinnen in een donkere kamer, steek een kaars aan en plaats die in het midden van de kring. Dan staren wij in de kaars en concentreer ik mij enkele minuten lang op de naam van die man.” Al deze handelingen zijn vormen van manipulatie door geestelijke machten en krachten ingang te geven via het conditioneren van het lichaam van jezelf en dat van anderen. Het bijbels gebod is om je eraan te onttrekken en de magische kring te doorbreken, want ook hier geldt het gebod van Ex. 23:2, “Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen.”