Microkosmos-macrokosmos

Microkosmos-macrokosmos Bijbelse duiding en weerlegging
Macrokosmos slaat op het heelal, de natuur; microkosmos slaat op het individu als kleinste entiteit van de macrokosmos. Deze Chinese mystiek legt een direct verband tussen beide, bijv. tussen Ley-lijnen en meridianen. De Bijbel wijst al deze verbanden af, als vormen van wichelarij (duiden van omens of voortekens). Niet omdat zij niet zouden bestaan, maar omdat zij de ziel leiden tot en binden aan verkeerde bronnen.