Newage-beweging

New Age beweging
(Engels: nieuw tijdperk)
Bijbelse duiding en weerlegging
New Agers zijn ervan overtuigd zijn dat de wereld is overgegaan van het Vissentijdperk (met zijn vaste waarden, tegenstellingen en oorlogen) naar het Waterman-tijdperk waar harmonie en vrede heerst. Zij verwerpen de joods-christelijke wereldvisie, propageren een hindoe-holistisch wereldbeeld en stellen zich open voor het spirituele-esoterische gedachtegoed. New Age biedt een boodschap van ‘hoop voor de toekomst’, maar gaat op elk terrein in tegen het bijbels getuigenis aangaande de mens en de wereld in schepping-zondeval-verlossing-voleinding).