Mystiek of mysticisme

Hieronder volgt een korte samenvatting van een e-book van de site wayoflife.org THE GOD OF END-TIME MYSTICISM (= De God van het mysticisme van de eindtijd)

 

De auteur David Cloud geeft in dit boek een beschrijving van het begrip mysticisme of mystiek.Het is een po­ging om God te ervaren buiten de Bijbel om. Deze god wil ons laten geloven in een onvoorwaardelijke alles accepterende liefde. Alles mag, alles kan, alles is goed. Als het goed voelt, doe het dan. God ac­cepteert je, zoals je bent. Deze mystieke god is niet oordelend en verlangt niet naar een heilig leven.

De invloed van deze mystieke god is in alle aspecten van het leven en de samenleving doorgedrongen. Cloud wijst o.a. op de tegenwoordige ’christelijke’ aanbiddingsmuziek die van de seculiere muziek afgeleid is. Verder wijst hij op de invloed van de mystiekpsychologie. Deze denkrichting wordt in vele ge­meenten binnen het pastoraat gebruikt, maar heeft een humanistische anti-goddelijke basis. Je leest over o.a. Jung, Rogers, Dobson, Schuller (self-esteem) en Stanley.

Door het mysticisme is de invloed van het rooms-katholicisme binnen de gemeente steeds meer aanwezig. Dit is goed te zien aan het beoefenen van het contemplatieve gebed, lectio divina en andere (oosterse) technieken die geleerd worden. Denk daarbij ook aan de invloed van de praktijken van Taizé: een kloostergemeenschap in Frankrijk waar door stilte-sessies en veelvuldig herhalen van liederen het mysticisme wordt beoefend. In het boek passeren veel namen de revue, die allen het mysticisme voorstaan. Naast Foster, Bell, Young en Kidd worden vooral rooms-katholieken genoemd zoals broeder Lawrence, Franciscus van Assisi, Ignatius de Loyola (stichter jezuïetenorde), meester Eckhart, moeder Theresa, Talbot, Merton en Nouwen

De auteur wijst erop dat steeds de rode draad is: onvoorwaardelijke accepte­rende liefde. Veel mensen zijn daar gevoelig voor. Ervaren, voelen, beleven, emotie dat is waar men naar op zoek is. Cloud maakt duidelijk dat onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke vergeving een onderdeel zijn van een valse god en niet geheel verrassend kom je deze god tegen in het mysti­cisme.

Heidense godsdiensten zijn ten diepste mystiek. Ze leren dat God een soort universele kracht is waar contact mee kan worden gemaakt door middel van bovenzintuigelijke praktijken. Het hindoeïsme heeft yoga, het boeddhisme kent meerdere praktijken zoals gedachteloos mantra’s bidden, vegetarisme (= vegetariër-zijn) en communicatie met doden. David Cloud maakt duidelijk hoe onder invloed van be­kende personen en musici meer en meer een eenheid wordt gesmeed die de weg vrij maakt voor de mystieke god van de eindtijd. Ieder pad wat beïnvloed is door mystiek leidt naar hetzelfde type niet veroordelende onvoorwaardelijk liefhebbende, geen verplichting scheppende “hou van jezelf god”.

De waarschuwing is terecht: Onthoudt u van alle soort van kwaad. (1Thess 5:22)