Psychokinese

Psychokinese Bijbelse duiding en weerlegging
Dit is op een occulte wijze beïnvloeden van bijvoorbeeld het gedrag van derden; het manipuleren van de psyche op (soms grote) afstand, zonder dat die ander daarvan weet.

 

De mens is geschapen met een eigen wil en daarmee onderscheiden wij ons van alle andere schepselen. De apostel Paulus waarschuwt o.a. in de brief aan de Galaten tegen onjuiste beïnvloeding (Gal. 3:1; Gal. 5:13; Gal. 6:7).