Psychosynthese

Psychosynthese
(Grieks psuche = ziel, synthesis = samensmelten)
Bijbelse duiding en weerlegging
Een vorm van transpersonele therapie, waarbij de mens wordt begrepen in een voortdurend proces van groei en rijping. Hierbij tracht men door middel van sterk-gestructureerde oefeningen door te dringen tot het ‘punt van zuiver bewustzijn’, dat als het ‘zelf’ wordt beschouwd en boven geest en lichaam verheven is. Zo beoogt men te komen tot een samenvloeiing van de menselijke geest en de universele geest, of zoals men wel stelt, tot het scheppen van een band tussen ons westerse denken en de oosterse geest. Psychosynthese is één van de vele methoden die de mens in contact wil brengen met het zgn. onbewuste (zie aldaar) volgens de leringen van de zgn. wereldgeesten.
De meeste mensen zijn onbekend met de werkelijkheid van Christus, “in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn” en volgen liever de leringen van de wereldgeesten, zie Col. 2:1-10.