Een Japanse alternatieve denkwijze

Als inleiding op het interview met zangeres Cat Power in de NRC van 30 oktober 2018 werd vermeld: Met door reiki hervonden kracht maakte zangeres Cat Power na zes jaar haar nieuwe album. Ook in het interview zelf wordt enkele keren reiki ter sprake gebracht. Wat is reiki? Het volgende artikel komt uit het boek “The Bible, Diet and Alternative Health” (De Bijbel, dieet en alternatieve gezondheidszorg), verkrijgbaar bij wayoflife.org.

Een onderzoek naar alternatieve geneeswijzen, in de uitgave van januari 2008 in de VS van  News & World Report, richtte zich op de snelle groei van reiki. De reportage vermeldt, dat het aantal beoefenaren van reiki wereldwijd in de miljoenen ligt, waarvan een half miljoen in de Verenigde Staten en meer dan een miljoen in Duitsland. Volgens de American Hospital Association, paste in 2007 15% van de ziekenhuizen deze alternatieve geneeswijze toe.
Een reportage in The Washington Post van 16 mei 2014 droeg de titel “Reiki is gemeengoed geworden.” 
Het woord “reiki” is Japans voor “spiritueel geleide levenskracht-energie”. Rei betekent “wijsheid van een hogere macht” en ki is “levenskracht-energie”. Het wordt ook gespeld als chi en qi

Achtergrond
Het is ontwikkeld in Japan aan het begin van de 20e eeuw door Mikao Usui. Tijdens een programma van 21 dagen van vasten, mediteren, scanderen (ritmisch declameren) en andere heidense contemplatieve praktijken, ervoer hij “de grote reiki-energie binnenkomen” en hij ontdekte, dat hij de energie kon gebruiken om anderen te genezen. Ze kwam in de vorm van een licht dat naar hem toe bewoog en drong binnen in het midden van zijn voorhoofd (Mohan Makkar, The New Reiki Magic[1], p.5). Usui begon zogenaamd te genezen door zijn aanraking en door anderen in te wijden in de “energie”. Reiki kreeg voet aan de grond in Hawaii in de jaren dertig van de vorige eeuw en verspreidde zich van daar naar Noord-Amerika. De American International Reiki Association[2] werd in 1982 gevormd.
Het International Center for Reiki Training[3] zegt: “Reiki is een Japanse techniek voor stressreductie en ontspanning die genezing bevordert. …Reiki is een eenvoudige, natuurlijke en veilige methode van geestelijke genezing en zelfverbetering die iedereen kan toepassen. Het helpt effectief bij vrijwel elke bekende ziekte en kwaal en creëert altijd een heilzaam effect. Dat klinkt toch onschuldig genoeg?

Onschuldig?
Het is puur occult en daarom geestelijk gevaarlijk en verboden voor een kind van God.
William Rand, de oprichter van Holy Fire Reiki[4], zegt: “Zolang iemand de inwijdingen wil ontvangen en het vermogen wil, dan komt het binnen. De energie respecteert de vrije wil – als iemand ze niet wil, dan zal ze zich niet opdringen. … Toen ik reiki leerde, realiseerde ik me, dat er geen grens was aan de kwaliteit van de energie en dat het verder verfijnd en opgewaardeerd kon worden” (“The Healing Power of Reiki[5]”, Newsweek, 28 februari 2016).
Dit is een luid en duidelijke waarschuwing dat zij die zich inlaten met reiki, te maken krijgen met demonen. Volgens de Bijbel is er niet zoiets als een intelligente “levenskracht energie” die niet mens, engel (goed of gevallen) of God is.

Reiki wordt overgedragen of in werking gesteld door het opleggen van handen. Het reiki-handboek draagt de ondertitel “The Healing Touch[6]”. De reiki-beoefenaar plaatst zijn handen op het lichaam, drie minuten per keer, en men veronderstelt dan, dat de energie op mystieke wijze eruit wordt getrokken door de ontvanger. Horan zegt: “… Als ik mijn handen op u leg voor een behandeling, zal uw lichaam op natuurlijke wijze de benodigde hoeveelheid energie aantrekken en naar de juiste plaatsen brengen” (Abundance Through Reiki[7] p.20).
Reiki kent drie niveaus of graden van inwijding, het derde niveau is dat van meester. De graden worden “inwijdingen” genoemd waarbij de student in harmonie wordt gebracht met de reiki-energie en wordt geleerd hoe die te kanaliseren. Men denkt, dat de inwijdingen kanalen creëren waardoor de reiki kan stromen.
De filosofie achter reiki is grotendeels hindoeïstisch. Het wordt beschreven als “een energie onbegrijpelijk voor het intellect die stroomt door alles en alle gebieden van het leven… Reiki is eenheid” (Paula Horan Abundance Through Reiki ” blz. 10).

Wat biedt reiki?
Reiki is gebaseerd op het hindoeïstische concept dat God alles is en dat de mens een deel van God is. Een reiki-meester zei, dat “Reiki u uiteindelijk zal leiden naar de ervaring dat u zelf reiki of Universele Levenskracht-Energie bent. … u en ik zijn diezelfde Universele Levenskracht-Energie” (Abundance Through Reiki “, blz. 9, 23).
Reiki verwacht de chakra’s[8] van het “astrale lichaam” te openen. Dit is een hindoeïstische leerstelling. Het astrale lichaam wordt verondersteld een energie- lichaam te zijn dat geassocieerd wordt met het fysieke lichaam en de chakra’s zijn energiekanalen die gemanipuleerd kunnen worden.
Paula Horan zei, dat haar reiki-leraar haar een nieuwe naam had gegeven, Laxmi, de hindoegodin van rijkdom en voorspoed. Hij zei tegen haar: “Ik geef je de naam Laxmi, omdat je gedurende dit leven al je verlangens zult vervullen” (Abundance Through Reiki, blz. 152).
De ontvangers van reiki beschrijven het als een krachtig gevoel van warmte en veiligheid, “

Reiki is religieus
Er wordt niet alleen verondersteld genezing te bieden, maar ook om de  ontvanger in te wijden in hogere niveaus van geestelijke transformatie. Het International Reiki Center zegt, dat “veel mensen vinden, dat reiki hen meer in verbinding brengt met de ervaring van hun religie in plaats van er alleen maar een intellectueel concept van te hebben.” Dit is de mystieke aanpak die het denken omzeilt door een ervaringsverbinding met een “hogere macht.”

Zie webshop B&O

Reiki omvat niet alleen “levensenergie”, maar ook geleide geesten. De website van het International Reiki Center stelt: “Nu en dan getuige te zijn van wonderen. Het wonder van Gods liefde door naar een ander voelen te gaan. De aanwezigheid van spirituele wezens gewaar worden, hun aanraking voelen, weten dat ze met u werken. Verhoogd worden tot nog hogere niveaus van vreugde en vrede door eenvoudigweg uw handen op iemand  te leggen. Zien hoe uw leven groeit en zich ontwikkeld, terwijl de voortdurende onderdompeling in reiki uw houding, waarden en geloof verandert. Dat gewaar worden door uw toewijding om anderen te helpen, wezens van licht richten hun liefde en genezing op u en leiden u voorzichtig op uw spirituele pad. Dit is de belofte van een ontwikkelende reiki-praktijk. … Er zijn hogere bronnen van hulp waar u een beroep op kunt doen: engelen, wezens van licht en reiki-geleide geesten en ook uw eigen verlichte zelf staan tot uw beschikking om u te helpen. … Er moet congruentie zijn, een harmonisatie in u, zodat de Hogere Macht in de vorm van reiki door u heen kan stromen op een krachtige manier, zodat de engelen, reiki-geleide geesten en andere spirituele wezens met u samenwerken.”
De beoefenaar van reiki wordt geleerd afgestemd te zijn op deze geesten, tot hen te bidden en zich over te geven aan hun controle.
“Probeer het volgende gebed: ‘Leid me en genees me, zodat ik nog meer tot dienst van anderen kan zijn.’ Door elke dag oprecht een gebed als dit op te zeggen, zal uw hart zich openen en er zal een pad worden gevormd om de hulp van hogere spirituele wezens te ontvangen. Ze zullen u leiden in uw reiki- praktijk en in de ontwikkeling van uw levensdoel.”
Men beweert zelfs, dat reiki “paranormale communicatie centra” kan openen: “Gedurende het reiki-inwijdingsproces wordt de weg in het lichaam gebaand om reiki-doorstroming toe te staan en dit dan ook de paranormale communicatiecentra opent. Dit is de reden waarom veel reiki-beoefenaren   communicatie met de geestenwereld hebben” (Phylameana Desy, The Everything Reiki Book[9] ´, 2004, blz. 144).
Het Reiki Journal veronderstelt, dat boodschappentherapie een uitstekend hulpmiddel is om reiki te verspreiden.

Slotwaarschuwing
Het volgende is een concluderende waarschuwing met betrekking tot reiki: “Mijn moeder zit in de newage-beweging en heeft jarenlang reiki laten toepassen; onlangs is ze begonnen reiki te beoefenen. Ze past het toe op vrienden en familieleden (ik ben de enige christen in de familie). Ik leef met rugpijn en ze wilde het op mij toepassen. Ik heb altijd nee gezegd, maar nadat ik reiki heb onderzocht, heb ik eindelijk besloten haar te vertellen dat mijn geloof strijdig is met reiki en dat de ‘energie’ eigenlijk demonisch is (dat was een moeilijk gesprek). …ze mediteert regelmatig en praat met ‘haar engel’, aan wie ze alle goede dingen die haar overkomen, toeschrijft. Ze raakt er steeds dieper in. Mijn moeder zegt dat ze bidt tot ‘Jezus’, voordat ze reiki toepast.  … Ze gelooft niet in de Bijbel of in elk geval het meeste ervan, noch in de godheid van Jezus, maar eerder dat Hij kwam om de weg naar God te wijzen.  … Dit is overduidelijk een andere Jezus (2Cor 11: 4). …een van haar engelen is ‘als een beste vriend’ en heeft een naam” (“My Mother Is Doing Reiki[10]“, Lighthouse Trails 9 februari 9, 2016).

 

Bron: wayoflife.org, beperkt overgenomen

vertaling: Silvia van Dijk

 

[1] De nieuwe reikimagie

[2] Het Amerikaanse internationale reikigenootschap

[3] Het internationale centrum voor reikitraining

[4] Heilig vuur reiki

[5] De genezende kracht van reiki

[6] De genezende aanraking

[7] Overvloed door reiki

[8] De religies van het Verre Oosten beschouwen chakra’s als energiecentra die in verbinding staan met hogere bewustzijnsvormen. Er zijn zeven chakra’s.

[9] Het alles reikiboek

[10] Mijn moeder doet aan reiki