Sjamaan Bijbelse duiding en weerlegging
Medicijnman of toverdokter die krachten uit de natuur of geestenwereld activeert om deze toe te passen. Hij gebruikt hiervoor de elementen van water, lucht, aarde en vuur. Hiermee komen we uit bij tovenarij: hetzelfde, maar dan in een andere verpakking gehuld. Tovenarij is God een gruwel. Opb.21:8: Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.