Synchroniteiten

Synchroniteiten Bijbelse duiding en weerlegging
Gelijktijdige gebeurtenissen met een treffende gelijkenis die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld ratten worden in Chicago getraind, waarna ratten in Tokyo hun gedrag nadoen. Hiermee wordt een hogere bezielde werkelijkheid verondersteld, zoals de Akashakroniek (Hindoeïsme), het ‘collectieve onbewuste’ (Carl G. Jung), ‘moeder Gaia’ (Gaiacentrisme) of ‘morfogenetische velden (R. Sheldrake). Gods kinderen worden geleid door de Heilige Geest, Rom. 8:14. Hierdoor hoeft een gelovige niet te spreken van ‘toevalligheden’, want zijn leven wordt bestuurd vanuit het hemelse Jeruzalem, dat Paulus ‘onze moeder’ noemt (Gal. 4:26).
De duivel aapt dit verschijnsel na, om de ongelovigen te verbijsteren en zijn spirituele dienaren te (ver)leiden. Een van de namen die hij gebruikt is ‘Shambhalla’, de geestenhoofdstad in Tibet, zie aldaar.