Tai Chi Bijbelse duiding en weerlegging
Tai Chi is een Chinese bewegingsleer die uitgaat van de oerenergie. De wereld waarin we leven bestaat uit een energieveld dat ons omhult en doordringt. Al het bestaande wordt voortgebracht en in stand gehouden door Chi. Het boek van Michael Page ‘De kracht van Ch’i’ toont het magische karakter van Tai Chi om volgens de beginselen van Tao onder meer via ‘drakenaderen’ mens en kosmos met elkaar te verbinden. Als gevolg van de kerstening, en later door de verlichting, is de Westerse wetenschap bevrijd van magische rituelen. Dr. Francis Schaeffer heeft enkele generaties studenten en wetenschappers voorgehouden dat de Schepper boven zijn schepping staat en er niet in opgaat. Anderzijds kan de schepping niet losgezien worden van haar Maker, want “alle dingen worden gedragen door het Woord van zijn kracht,” Hebr. 1:3.