Tai Bijbelse duiding en weerlegging
Betekent ‘geheel’, maar staat ook voor het ‘oer’, het ‘goddelijk al’, te vergelijken met Brahman. Tai Chi is als zodanig de “levensadem” van Tao, die doorwerkt d.m.v. twee onzichtbare organen: de “eeuwige warmtebron” en de “poort des levens”. Beide organen ‘transporteren” respectievelijk yin of yang naar de meridianen.

 

God alleen is Heelmeester. Wie zich met occulte geneeswijzen heeft ingelaten, moet de Here dat belijden, waarbij hij losgemaakt dient te worden van de banden van het rijk der duisternis.