Tarotkaarten

Tarotkaarten Bijbelse duiding en weerlegging
Een kaartspel met 78 kaarten, bestaande uit 22 ‘Grote Arkana’ (mysteries) en 56 ‘kleine arkana’.
De Grote Arkana beelden een reeks archetypen uit, die rechtstreeks het on(der)bewuste aanspreken. Op die manier wordt occulte informatie overgebracht, die iedereen voor zichzelf kan ordenen tot ‘de Weg’ of Tao, die hij moet gaan.
Tarot is primair een middel om op occulte wijze waarzeggerij te plegen. De tarotkaart op zich heeft ‘slechts’ de functie van ‘inductor’ en is eigenlijk secundair.

Er zijn dan ook vele vormen (qua methode) van waarzeggerij. De zonde is daarom gelegen in de waarzeggerij, de tarotkaart is de occulte methode om tot deze waarzeggerij te komen.!

Ezechiël 12:24: “Want er zal geen bedrieglijk gezicht noch verleidende waarzeggerij meer zijn onder het huis Israëls.”

Tarot lijkt veel op het oude Babylonisch occultisme. Zo raadpleegde men voortekenen. Ook ‘onderzocht’ men bijv. de lever of andere organen van geofferde dieren. Men ging de vlucht van vogels na of van de grillige verspreiding van olie op water. Zaken werden op grond van wat men zag, voorspeld.