Wicca of wicce

Wicca of wicce
Keltisch voor ‘wijze vrouw’
Bijbelse duiding en weerlegging
De moderne wiccabeweging is gegroeid uit een protest van feministen die genoeg hebben van elke vorm van mannelijke overheersing en rationele overwegingen. In de moderne heksenkringen zien zij een mogelijkheid om hun intuïtie te ontwikkelen en op die manier bij te dragen tot een irrationele wereld. Veelzeggend is dat Duitse feministische theologen hun blad ‘Schlangenbrut’ hebben genoemd.
Daarnaast is er een herleving van de antieke wiccabeweging, die er ook voor mannen is: die heten dan wiccan.
Het ligt in de aard van de vrouw dat zij geleid wil worden; de Bijbel noemt het ‘een macht op het hoofd hebben’ en vermeldt erbij ‘vanwege de engelen’ (1 Cor. 11:10, met een verwijzing naar Gen. 6:2 en 1 Tim. 2:14).
Vaak hebben kerkelijke mannen deze teksten misbruikt en er een karikatuur van gemaakt, waarmee zij deze wicca-beweging de wind in de zeilen hebben gegeven.