Wicca invocatie

Wicca invocatie Bijbelse duiding en weerlegging
Staat voor het ritueel ‘aanroepen’ van een godheid of van ‘energie’. Het staat ook voor communicatie met een kracht of macht (lees demon) via een medium of voor visuele manifestatie.

 

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben,” zegt God in Ex. 20:3.  ‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft (Hand 14:15).