Yin-Yang Bijbelse duiding en weerlegging
Begrippenpaar uit de Chinese filosofie, dat verwijst naar de actieve en passieve oerprincipes van het heelal. Daarbij staat Yin voor het vrouwelijke, passieve, donkere en intuïtieve en Yang voor de mannelijke, actieve, lichte en rationele.
Deze twee polaire krachten zijn onderling met elkaar verweven in een constante beweging en verandering of Tao.
De vereniging van tegenpolen: mannelijk en vrouwelijk, goed/kwaad en licht/duisternis enz. gaat in tegen het bijbels getuigenis. God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis, 1 Joh. 1:5. Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit, Jak. 1:17.