BEZETENHEID

Een veranderde toestand van bewustzijn, waarin de persoon zich door een vreemde macht ‘in bezit voelt genomen’. Deze toestand wordt ook wel als trance gekenschetst, die op verschillende manieren kan worden bereikt. Gedurende deze toestand verliest men zijn psychische oriëntatie, dat wil zeggen men verliest het besef zelf een persoon te zijn. Mensen zoeken deze toestand dikwijls bewust, meestal om in staat te zijn tot zaken die in het normale bewustzijn onmogelijk zijn. Tegenwoordig wordt deze toestand ook wel gezocht om ‘uit te treden’ uit de sleur van het leven, dus als vorm van escapisme. Bij new age worden beide oorzaken gecombineerd, met het gevolg, dat de ‘uittredingen’ niet meer als een vorm van ego-trippen worden beschouwd (tijdelijk uit deze wereld stappen), maar juist als een vorm van werelddienst, als middel tot een hoger doel (namelijk een hogere vorm van bewustzijn, een stap naar het holisme). In het Nieuwe Testament komen verschillende vormen van bezetenheid voor, die alle worden verholpen, doordat aan de boze geest(en) door  de Here Jezus de toegang tot de mens wordt ontzegd: Mattheüs 4:24, 8:16-17, 28, 33, 9:32, 12:22,15:22, Marcus 5:15, Lucas 8:27.