AFFIRMATIE

AFFIRMATIE

Affirmatie is letterlijk bekrachtiging, bevestiging of herhaalde zelf-suggestie. In newagetermen is dit een begrip uit het hindoeïsme, waarbij bepaalde positieve zinnen of stellingen regelmatig worden herhaald.

Als iemand bijvoorbeeld angstig van aard is, zal die persoon regelmatig de volgende zin voor zichzelf moeten bevestigen: “Ik ben in ieder opzicht een geheel, vol van moed, zelfvertrouwen, kracht en innerlijk licht.” Hieruit blijkt dat positieve affirmatie nauw verwant is aan creatieve visualisering: samen zijn zij twee van de meest bekende vormen waarmee het denkproces wordt omgeturnd.

Affirmatie wordt ook gebruikt om een mondiale verandering teweeg te brengen, met bijvoorbeeld de volgende zinnen die met veel gevoel moeten worden uitgesproken: “Genezend Licht verspreidt zich nu over de aarde en doet alle schaduwen verdwijnen. Liefde en Blijdschap vervullen nu de harten van alle mensen.”