EST (= Erhard Seminar Training)

Een vorm van kortstondige therapie, waarbij het (verondersteld zieke) bewustzijn wordt verstoord, zoals ongeveer bij een hersenspoeling. Aansluitend hierop volgt dan een nieuwe opbouw van de persoonlijkheid, die alles mag zijn wat zij maar wil, dus een zelf-gekozen ‘nieuwe mens’. De cursus omvat een workshopprogramma, dat bestaat uit een samenstelling van zenfilosofie, verkooppsychologie en retoriek.

In deze tijd van new age is dit principe “waar de mens zelf mag beslissen wie hij is of wordt”, erg populair.