HUMAN POTENTIAL

HUMAN POTENTIAL

Deze beweging is eerst in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgekomen en stelt dat de menselijke vermogens een veelvoud zijn van wat ooit op ‘normale wijze’ tot ontwikkeling komt. Hooguit vijf tot tien procent van de menselijke vermogens zou ooit tijdens iemands leven worden gebruikt, het resterende blijft slechts sluimerend aanwezig. Door het doorbreken van emotionele en creatieve begrenzingen dient het grote arsenaal van menselijke mogelijkheden ontdekt en gebruikt te worden, dikwijls door te leren communiceren op andere, lagere ‘golflengten’ van de ziel. De twee therapeutische technieken die deze beweging hebben gegrond zijn:

q       gestalttherapie,

q       bio-energetica.