HYPNOSE (Grieks ‘hupnos’ = slaap)

Hypnose is een methode waarbij de cliënt zich openstelt voor het denken van een ander, doordat hij zich overgeeft aan een diepe slaap. In deze slaaptoestand blijft de cliënt contact met een persoon uit de buitenwereld behouden. In het ‘hypnotisch rapport’ is het mogelijk om vergeten en opzij gedrongen gebeurtenissen weer in de herinnering te brengen, maar de ‘slapende patiënt’ kan ook stimulerende suggesties van buiten opnemen en deze als zijn eigen werkelijkheid beschouwen. Kroger en Fetzler wijzen erop dat hypnose het menselijk gedrag ingrijpend kan beïnvloeden en trekken de vergelijking met hindoetechnieken: “De lezer moet zich niet in de war laten brengen door zogenaamde verschillen tussen hypnose, zenboeddhisme, yoga en andere oosterse geneeswijzen. Hoewel het ritueel bij elk verschillend is, zijn zij in diepste wezen allemaal gelijk.”

Zie ook ‘Zelfhypnose’ en ‘Bijbelse toetsing hypnosetechnieken’.