NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN

NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN (NLP)

Oorspronkelijk een combinatie van twee disciplines van wetenschap, de Gestalttherapie en de linguïstiek of taalbeheersing; naderhand uitgebreid met de neurologie en de cybernetica. Doel hiervan is het beheersen van de waarnemingen, door de non-verbale reacties en emoties te meten en te sturen (bijvoorbeeld om over angstgevoelens heen te komen). Deze wetenschap heeft in korte tijd een enorme vlucht genomen, waarbij de computerinformatica en de neurologie elkaar wederzijds hebben versterkt.

Naast het directe doel: het manipuleren van de eigen gevoelens, is er ook een newagedoel: het wegnemen van weerstand tegen veranderingen. Mede daardoor ligt het voornaamste gebruik van NLP thans in de wereld van de communicatie, in de meest ruime zin des woords. Hiermee wordt NLP een krachtig werktuig om bij mensen een wisseling in paradigma teweeg te brengen.

Zie ook het artikel over NLP bij de deelsite B & O.