Occulte invloeden bij christenen

New age in kerk en gemeente

Eerst een korte begripsomschrijving: Newage- beweging (Engels: nieuw tijdperk). New agers zijn ervan overtuigd, dat de wereld is overgegaan van het Vissentijdperk (met zijn vaste waarden, tegenstellingen en oorlogen) naar het Waterman-tijdperk waarin harmonie en vrede heerst. Zij verwerpen de joods-christelijke wereldvisie, propageren een hindoe-holistisch wereldbeeld en stellen zich open voor het spirituele, esoterische gedachtegoed. Als je let op wat new agers propageren, dan is het niet verwonderlijk dat op eerder genoemde deelsite artikelen voorkomen als gnostiek, syncretisme, vorig-leven-ervaring, reïncarnatie en zelfvergoddelijking. Op de Amerikaanse site understandthetimes.org, 26-01-2019, stond een artikel over de grote invloed van deze on-Bijbelse denkrichting op kerk en gemeente, dat beperkt en gewijzigd wordt overgenomen. “Het is algemeen bekend dat de newagebeweging juist nu een sterke positie in onze cultuur heeft. Boekhandels zijn voorzien van bestsellers die mensen leren hoe ze kristallen moeten gebruiken, hoe ze moeten mediteren en ‘hoger bewustzijn’ moeten cultiveren en hoe ze contact kunnen maken met spirituele gidsen. New agers als Deepak Chopra en Eckhart Tolle blijven miljoenen boeken verkopen die het idee onderwijzen, dat God een onpersoonlijke kracht in het universum is en dat we de relatie met deze kracht moeten cultiveren door ons bewustzijn te veranderen en zaken als mindfulness of yoga te beoefenen.

Een studie wees uit, dat heksen in aantal de presbyteriaanse christenen in de VS met 100.000 overtreffen, met 1,5 miljoen zichzelf gekwalificeerde heksen groeit het heidendom astronomisch. 27 % van de Amerikanen noemt zich ‘spiritueel maar niet religieus’, inclusief 35 procent van de protestantse christenen. Dit is momenteel een van de snelgroeiende spiritueel-religieuze groeperingen in het Westen. In feite blijft het aantal dat zich heks of heiden noemt toenemen, terwijl zij die zich protestants christen noemen, verminderen.
We zien dit zelfs in de politiek: heksen haalden recent het nieuws met rituelen in een poging om bijv. Brett Kavanaugh en Donald Trump te vervloeken door rond een altaar te zingen met dierschedels en poppen met gezichten van de twee mannen erop. Een nieuwe studie, uitgebracht op 1 oktober 2018, door Pew Research, onthulde iets schokkends. Pew Research ondervroeg Amerikanen naar hun mening over de volgende vier newageleringen: 1) spirituele energie bestaat in materiële dingen, 2) paranormaal begaafden hebben een betrouwbaar inzicht in de toekomst, 3) reïncarnatie en 4) astrologie.
Niet alleen hing 62 procent van het grote publiek ten minste één van deze newageleringen aan, 61 procent van de belijdende christenen eveneens.

Bijna een derde deel van de belijdende kerk gelooft, dat het opnieuw zal leven in een ander lichaam op deze planeet, ook al zegt de Bijbel in Hebr 9:27 dat reïncarnatie in tegenspraak met het evangelie is: Het is voor de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna volgt het oordeel. We zullen voor de rechterstoel van Christus staan. Vier op de tien belijdende christenen gelooft in paranormaal begaafden als een acceptabel middel om de toekomst te voorspellen, hoewel de Bijbel herhaaldelijk deze praktijk veroordeelt o.a. in Deut 18: 10-12.” De opsomming in deze verzen is duidelijk: Onder u mag niemand gevonden worden die ….. waarzeggerij pleegt ….. die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere.