TRANCE

Een veranderde bewustzijnstoestand die optreedt door monotoon trommelen, dansen en zingen, dikwijls ook door het innemen van bepaalde psycho-aktiverende middelen (‘high drugs’). Bij veel volken is de trance noodzakelijke voorwaarde voor bezetenheid door geesten of goden. Trance is een toestand van psychische introversie: de zintuiglijke waarnemingswereld verdwijnt uit het bewustzijn en de inhoud van het onderbewustzijn dringt zich op. Dikwijls stelt trance mensen in staat tot prestaties van mediale personen: mensen, die met de geesten kunnen communiceren, zoals bij het spiritisme. Bij new age wordt trance onder meer gebruikt in workshops voor de trans personele psychologie, in het algemeen om een hogere vorm van bewustzijn te bereiken door het besef van individueel bewustzijn te verliezen.