VIBRATIES

Vibraties zijn trillingen, die door alle elementen in het heelal worden uitgestraald. Dit leerstuk van de theosofen heeft ertoe geleid, dat kunstenaars zich oefenen in het waarnemen van deze trillingen, die ieder wezen uitstraalt in de vorm van aura’s of gedachtevormen. Daarbij gaat het met name om de vibraties van de makrokosmos te transponeren tot vibraties in de mikrokosmos. De beeldende kunstenaar tracht deze trillingen vast te leggen in een kunstwerk. Dit moet op zijn beurt trillingen bij de beschouwer veroorzaken die daarvoor ontvankelijk is. De leer van de vibraties vindt ook ingang in kringen van gebedsgenezing, als ‘cirkel van goddelijke kracht’, wat dient als bewijs, dat de zogenaamde geesteskracht van de genezer ‘overkomt’ op degene die om genezing bidt.