BIJBELLEZEN IN HET GEZIN

BIJBELLEZEN IN HET GEZIN

Het gezin
Het gezin is de allereerste plaats waar kinderen vertrouwd moeten raken met Gods Woord en Gods gedachten. Volgens Gods plan moeten kinderen in het huis van hun ouders ook kenmerken van Gods wezen en werken leren kennen, zoals onvoorwaardelijke liefde, discipline, een geregeld en gestructureerd leven, hulp en ondersteuning. Het is één van de meesterwerken van satan om het beeld van het gezin zo te verdraaien dat veel mensen vandaag de dag een verkeerde voorstelling hebben van relaties binnen een gezin.
Het gezin is de belangrijkste plaats waar we leren; wat we daar leren blijft ons ons hele leven bij. Je zult nauwelijks iemand vinden die niet tenminste één bepalende gebeurtenis uit zijn jonge jaren zal kunnen opnoemen. Daarom is het voor elk christelijke gezin ontzettend belangrijk om elke dag samen de Bijbel te lezen en te bidden. Het doet er niet toe of je dit ‘huisgodsdienstoefening’ noemt, of ‘gezins-Bijbeluurtje’ of ‘samen Bijbellezen’ of nog weer anders; nee, het bepalende is dát het gebeurt. En dat het dagelijks, consequent en inhoudelijk zinvol wordt gedaan.

Eerst papa en mama zelf!
Maar laten we geen toneel spelen! We kunnen geen zinvolle tijd als gezin rondom de Bijbel doorbrengen, wanneer wij als vaders en moeders niet zelf persoonlijk tijd met de Heer doorbrengen. Wanneer ouders niet dagelijks persoonlijk tijd reserveren om gemeenschap met God te onderhouden, zullen ze niet in staat zijn om hun gezin op een blijde, goede manier voor te gaan bij het Bijbellezen en bidden. En uiteindelijk dragen de kinderen daarvan de gevolgen. Bij deze persoonlijke stille tijd hoort Bijbellezen, maar ook bidden en danken en als het nodig is ook het belijden van zonden.
Het is ook heel belangrijk voor de ouders om als echtpaar samen te bidden en van gedachten te wisselen over gedeelten uit de Schrift. Dat draagt bovendien bij tot een meer vertrouwde, intiemere omgang met elkaar in het huwelijk en het verbindt man en vrouw samen nauwer aan Christus. Kent u die zegen om zó als echtpaar samen te zijn?

Waarom moeten we in ons gezin samen de Bijbel lezen?
Daardoor erkennen we de tegenwoordigheid en het gezag van God in ons gezin. God is machtig om door Zijn Woord te spreken tot onze kinderen en wel op een manier zoals wij het zelf niet kunnen.
Door zo’n dagelijkse ‘Bijbeltijd’ creëren we elke dag een goede gelegenheid om ons samen te verblijden in de Heer. Het is voor kinderen belangrijk om bij hun ouders echte blijdschap in Gods Woord vast te stellen. Door het bidden in het gezin kunnen de kinderen afhankelijkheid van de Heer beleven en ervaren hoe God gebeden verhoort. God kan deze tijd gebruiken om de eenheid van het gezin te versterken. Als ouders constateren we vaak met spijt, dat er zoveel andere invloeden zijn in het leven van onze kinderen. Het gaat meestal om invloeden die de stabiliteit en het gezag van het ouderlijk huis ter discussie stellen. Onze kinderen hebben het nodig om goed verankerd te zijn in het Woord van God; we geven tijdens zulke gezinsmomenten aan onze kinderen een voorbeeld mee voor hun eigen omgang met God, dat zij zelf op hun beurt later weer in hun eigen gezinnen kunnen toepassen. Gods Woord laat ons voorbeelden als Timotheüs zien, die ervan geprofiteerd had dat in zijn ouderlijke huis de Heilige Schriften gelezen werden.

Enkele raadgevingen en aansporingen
Elk gezin is anders. Vraag daarom de Heer om jullie als ouders in jullie specifieke situatie te leiden. Wees niet bang om creatief te zijn! Daarom geef ik graag enkele tips door hoe je in je gezin kunt starten met het samen lezen van de Bijbel en hoe je ermee door kunt gaan.

Begin! Pak de draad op! Mijn raad voor jonge echtparen is: begin er meteen mee. Nu. Je moet gewoon beginnen. Start ermee nog vóór je kinderen geboren worden. En als je er nog niet mee bent begonnen en al kinderen hebt, dan is het nóg belangrijker meteen te beginnen. Jonge ouders zeiden tegen me: ‘Onze baby zal huilen’. Ja, dat klopt; onze baby’s hebben ook gehuild. Ze knoeiden intussen met de melk en lieten hun fruithapje op de grond vallen. Je kunt er zeker van zijn dat alles wat normaliter aan tafel gebeurt, ook gebeurt als je samen Bijbel gaat lezen. Laat je daardoor niet afschrikken. Eén van onze grootste stoorzenders was de telefoon. Zo gauw we wilden beginnen met Bijbellezen, rinkelde de telefoon en meestal belde juist iemand op met wie we graag wilden praten. Inmiddels hebben we ervan geleerd: we laten de telefoon gewoon overgaan of we zetten hem uit wanneer we lezen. Ons gezamenlijk Bijbellezen is eenvoudigweg te belangrijk om te worden onderbroken door een telefoontje voor de ouders of een smsje op het mobieltje van de kinderen. Neem je vastbesloten voor om deze tijd te reserveren voor je gezin en voor de Heer. Je zult dankbaar en blij zijn dat je dat gedaan hebt.

Wees consequent. Het geschikte tijdstip zal van gezin tot gezin anders zijn, maar je moet wel dagelijks een vast tijdstip afspreken. Voor ons gezin is dat het gemakkelijkst na het avondeten. Dat hoort eenvoudig bij ons dagelijkse, vaste programma.

Ieder gezinslid moet erbij zijn. Natuurlijk komt het wel eens voor dat iemand verhinderd is, maar dat moet een uitzondering en geen regel zijn. Laat het niet uitvallen en verschuif het niet, als één gezinslid er een keer niet bij kan zijn!

Laat het Bijbellezen praktisch zijn. 
Immers: Bijbellezen in het gezin is geen studieconferentie! Het is ook niet het moment voor goed doordachte toespraken of redevoeringen van de vader. Wees jezelf. Lang en saai Bijbellezen leidt er vanzelf toe dat je gezin er niet meer met de aandacht bij is. Stel vragen, zoals: Wat hebben we gisteravond gelezen? Wat vertelt dit gedeelte ons over God? Wat zegt God hier over onszelf? Wat zegt de Heer hier heel persoonlijk tot mij?

Lees in een bepaalde volgorde. Spring niet van de hak op de tak door de hele Bijbel. Vraag niet: Wat zullen we vanavond eens lezen? De Bijbel heeft een duidelijke opbouw en die is heel geschikt voor het lezen in het gezin. Laat de kinderen die opbouw tijdens deze dagelijkse momenten langzamerhand leren kennen.

Lees de Bijbel! Er zijn heel wat nuttige boeken en dagboeken voor kinderen die God kan gebruiken om hen te onderwijzen in de Schrift. Maar het is juist uitermate belangrijk dat we de Bijbel lezen. Kinderen moeten weten dat de Bijbel als Gods Woord voor ons het hoogste gezag is en dat andere boeken daarbij alleen maar een hulp kunnen vormen. Lees voor uit een Bijbelvertaling die voor de kinderen begrijpelijk is.

Bid samen als gezin. In ons gezin doen we het op twee manieren, afhankelijk van de beschikbare tijd. Voor we bidden, vragen we of er speciale gebedsonderwerpen zijn. Als we tijd genoeg hebben, bidden we allemaal, elk een kort gebed. En wanneer de tijd te krap is, bid ik namens het gezin. Rek je gebed niet te lang. Een gast vertelde ons een keer over een gezinssamenkomst dat hij als kind in een andere familie meemaakte. De vader bad en hij bad maar en hij ging maar door met bidden… De jonge gast fluisterde tegen zijn vriendje: ‘Hoe lang gaat je vader nog door met bidden?’ De jongen antwoordde: ‘O, nog heel lang; hij is nog steeds in het Oude Testament!’… (Wat helaas ook in samenkomsten wel voorkomt.)

En vervolgens: samen zingen! Wat een blijdschap! Ik ben vaak op bezoek bij een gezin waar de hele familie zingt onder begeleiding van een gitaar. Wat is het heerlijk als zo het hele gezin de Heer lofzingt!

Laat lof, dank en aanbidding ook niet te kort komen! De Heer verblijdt Zich, wanneer het gezin Hem samen aanbidding brengt. Wanneer je er een keer mee begonnen bent, zal iedereen ontdekken hoeveel redenen er zijn om de Heer te prijzen.

Vergeet ook de bijzondere gebeurtenissen niet. Bij gelegenheden zoals verjaardagen, slagen voor een toets of examen en jubilea laten we elkaar deelnemen aan onze dankbaarheid over Gods grote goedheid in ons leven. Het is een zegen voor de kinderen, wanneer zij zien hoe hun ouders reageren op Gods genadige werken in hun leven. Zo gaat ook de jonge generatie aanvoelen wat Hij in hun leven voor hen doet.

L.J.M. (Hilfe und Nahrung)
Bron: Uit het Woord der Waarheid, mei 2011