DE DREIGING VAN SEKSVERSLAVING

Onlangs werd ik benaderd door een man die zich wanhopig probeerde te ontrekken aan het opdringende computergebruik. Het was hem tot nog toe gelukt, omdat hij de laatste tien jaar in Oost-Europa had gewoond en gewerkt. Nu hij zich weer in Nederland had gevestigd, maakte hij zich zorgen, met name over zijn kinderen die in de schoolgaande leeftijd kwamen. Ik kon weinig voor hem doen. De tv buiten de deur houden hoort nog tot de mogelijkheden. Abonneer je op een goeie krant en je weet meer. Maar de computer, dat wordt heel moeilijk, zeker voor kinderen. Maar ik begreep zijn zorgen wel. Natuurlijk kun je zeggen dat alles ten goede en ten kwade gebruikt kan worden. Maar het is niet te ontkennen dat het kwaad steeds op indringender wijze op ons af komt. Kinderen en ouderen staan aan veel nieuwe verleidingen bloot. Een internet-consultant van het ‘National children home’, laat een waarschuwend geluid horen naar ouders. ‘De computer is onderdeel van het alledaagse leven van het kind. Het kind computert in de woon- of slaapkamer, plaatsen waar kinderen zich op hun gemak voelen en veel van zichzelf kunnen prijsgeven aan mogelijk verkeerde personen.’ Via de computer heb je zo maar allerlei ongenode gasten over de vloer. Gasten die kinderen op afstand kunnen bedreigen. Nog onlangs schreven de kranten over een explosie van ongewenste cyberseks. Kwaadwillenden dwingen argeloze kinderen via de web-cam tot allerlei seksuele handelingen.

Ouderen
‘Hoe zal de jongeling zijn pad rein bewaren?’ vraagt de dichter van psalm 119 zich af. We kunnen ons ook afvragen, ‘hoe zal de ouder(ling) zijn pad rein bewaren. Ook ouderen staan onder grote druk door de onbeperkte mogelijkheden van internet. Vele miljoenen porno-sites dringen zich aan ons op. Seksverslaving is een van de acuutste bedreigingen van de geestelijke volksgezondheid. Internet zonder filter staat gelijk aan met hoge snelheid rijden zonder veiligheidsgordel. Het kan je leven kosten.
Ouderen en jongeren staan oog in oog met nieuwe verleidingen. Eerlijkheid, openheid en transparantie kunnen ons helpen in de goede strijd. Verberg je niet, maar laat naar je kijken. Hendrik Pierson, de onvermoeide bestrijder van de prostitutie in de negentiende eeuw, poneerde de stelling: ‘Een eerlijk man wil niet vertrouwd worden.’
De beste remedie in de strijd is, je zo ver mogelijk van het kwaad af te houden. Durf als het moet een beetje onnozel te zijn. Paulus zelf raadt het ons in Romeinen 16 vers 19 aan: ‘….en ik wil, dat gij wijs zijt in het goede; doch onnozel in het kwade.’

Krijn de Jong