Het transhumanisme: de totale oorlogsverklaring aan God

Om het patent te begrijpen, dat de basis vormt van het door Bill Gates US-technologie opgerichte bedrijf Microsoft, moet men iets weten van de begrippen chatbot en avatar.

Chatbots zijn dialoogsystemen (dialoog= samenspraak), voornamelijk op het internet, die beschikken over natuurlijke taalvaardigheden om communicatie te voeren. Men stelt de chatbots bijv. vragen die ze beantwoorden als een mens. Dat kunnen die alleen doen, als ze met basisgegevens geladen zijn. Zo is het intussen mogelijk met “overledenen” te spreken. Als u bijvoorbeeld de chatbot “voert” met video-opnamen van de overledene, met persoonlijke informatie en met alles wat de overledenen ooit op Facebook gezet heeft, dan is de chatbot met behulp van kunstmatige intelligentie (KI) in staat om te antwoorden met de levende stem van de overledene – en dat uitermate logisch en zinvol. Voert men meer gegevens in, dan kan men aan de stem ook een lichaam toevoegen: de avatar. Dat is een kunstmatige persoon, de grafische gestalte van een echt persoon, die de techniek op basis van foto’s kan samenstellen. Dat betekent, dat ik bijvoorbeeld een gestorvene door middel van techniek “weer tot leven” kan brengen en met hem of haar kan communiceren. Juist voor deze techniek heeft Microsoft het patent. Dit “weer tot leven brengen” is een voorbeeld dat tot de mogelijkheden van transhumanisme hoort, hoewel het bij die denkrichting om veel meer gaat. Een van de weinige Europese experts op het gebied van transhumanisme is Christopher Coenen,die politicologie studeerde. Hij bereidde ook studies voor op het thema transhumanisme voor de Bondsdag in Duitsland. In een interview met Deutschen Wirtschafts Nachrichten beschrijft Coenen dit nieuwe onderzoeksgebied zo: “In de kern gaat transhumanisme over het verbinden van het menselijk lichaam met machines ….. door delen van dat lichaam te vervangen door machines – in de eerste plaats de hersenen.”

Het hoofd van de Amerikaanse autofabrikant Tesla, Elon Musk, laat in zijn bedrijf Neurolink bijvoorbeeld werken aan een interface tussen de hersenen en de computer. Neuralink wil neuronen in de hersenen via een draadloze verbinding aansluiten op een computer. Daarvoor moet een chip in de menselijke schedel gebracht worden. In een ander project van Microsoft aan het gerespecteerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) moet een tatoeage op de huid worden gekoppeld aan een smartphone of ander apparaat. Een ander bedrijf, Netcorme genaamd, onderzoekt bijvoorbeeld de gezamenlijke hersenfuncties van een persoon, zijn geest dus, om die te digitaliseren en op te slaan op een computer. In theorie zou deze “digitale geest” op een gegeven moment opnieuw kunnen worden geactiveerd. In de gedrukte december-uitgave 2021 wijdde Deutsche Wirtschafts Nachrichten meerdere artikelen aan het onderwerp transhumanisme. Steeds weer is er sprake, dat er in het transhumanisme aan de “vergoddelijking van de mensheid” wordt gewerkt. De politicoloog Coenen verwoordt dit zo:

“Transhumanisme is een glorificatie van wetenschap en technologie, een wereldbeeld dat geen God meer kent….. Voor mij is het transhumanisme duidelijk een oorlogsverklaring aan het christelijke wereldbeeld. De vertegenwoordigers van het transhumanisme zeggen in feite, dat de beloften van het christendom voor het hiernamaals al in het heden vervuld zullen worden.” Wie stond aan de wieg van het transhumanistische denken en wie zijn heden ten dage de actieve transhumanisten? De eerste visies met betrekking tot het transhumanisme ontstonden in de 19e eeuw. Ze kwamen van fervente communisten, socialisten of radicale atheïsten. Tegenwoordig zijn het machtige figuren in de IT-branche zoals Bill Gates, de twee Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin, Elon Musk of de in Duitsland geboren Amerikaanse investeerder Peter Thiel, bij wiens bedrijf onlangs de voormalige Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is toegetreden.

In zijn paperback Transhumanisme – de moderne toren van Babel – droom of werkelijkheid? toont dr. Daniel Wiener ook op het gebied van vrijmetselarij en occultisme sporen naar transhumanisme. In een Bijbelse beoordeling komt Wiener (zoon van de Maleachi-Kreis mede-grondvester Kurt Wiener) tot de conclusie, dat transhumanisme een moderne “Torenbouw van Babel” is. De transhumane mens bereidt zich voor om goddelijk te worden en een mensheid voort te brengen die een gemeenschappelijke digitale “taal” spreekt. Waar precies deze moderne Toren van Babel gelokaliseerd kan worden, beschrijft de gediplomeerde tandarts als volgt: “Voor transhumanisten is de – vanuit religieus oogpunt – meest interessante plek in deze wereld niet de Islamitische Staat of de Bible Belt (in de VS, red.), maar Silicon Valley, een van de belangrijkste locaties van de IT- en hightechindustrie. Daar bouwen goeroes nieuwe religies voor hen die weinig met God en alles met technologie te doen hebben. Ze beloven de oude verworvenheden: geluk, vrede, voorspoed en zelfs eeuwig leven; maar alleen hier op deze aarde met de hulp van techniek. Max More, een van de leidende activisten van de transhumanistische beweging, onthult wie uiteindelijk het transhumanisme vooruit stuwt. In zijn essay getiteld “Lob des Teufels” (= Lof van de duivel) schrijft hij: “De duivel – Lucifer– is een kracht van het goede. [….] Lucifer is de belichaming van rede, intelligentie en kritisch denken. Hij staat tegenover het dogma van God en van alle andere dogma’s. Het vertegenwoordigt de verkenning van nieuwe ideeën en nieuwe perspectieven op zoek naar de waarheid.” Iedere bijbellezer weet dat dit niet waar is, maar dat juist het tegenovergestelde het geval is. Satan is een leugenaar en bedrieger vanaf het begin. Al in de hof van Eden lokte hij Eva in de dodelijke val met de belofte, dat zij en Adam als God zouden kunnen zijn.

De paperback van dr. Daniel Wiener met de titel “Transhumanismus – Der moderne Turmbau zu Babel – Traum oder Wirklickikeit?” heeft 86 pagina’s, de uitgever is Lichtzeichen Verlag.

 

Bron: Topic, maart 2022