Identiteit van het christelijk onderwijs

Over de invloed van veranderingen in kerk, school en maatschappij op de identiteit van christelijk onderwijs.

De identiteit van de christelijke school is een complexe zaak. Schoolbesturen moeten met veel dingen rekenen. Hiervan noemen wij:

– veranderingen van binnenuit, zoals

  • wat leraren vanuit hun opleidingen en nascholingen meekrijgen
  • veranderingen in de schoolbevolking en wensen van de ouders
  • aanbod van methoden en materialen, waaronder kinderboeken
  • buitenschools aanbod van oefeningen en trainingen.

– veranderingen van buitenaf, zoals

  • de eisen van de landelijke en plaatselijke overheid
  • de snelle ontwikkelingen van de tijdgeest.

Hieronder geven wij een verwijzing naar enkele belangrijke stukken en studies:

Positief christelijk onderwijs
Positief christelijk onderwijs, wat is dat? Er zijn scholen waar de Bijbel in alles centraal staat, scholen waar men kritisch met de Bijbel omgaat en scholen die het vacuüm soms op bijbel-vreemde wijze invullen.

Handreiking identiteit in de schoolgids 
De christelijke school is vanouds ‘School met de Bijbel’, met een modern woord: bijbelcentrisch. Wat betekenen de regels voor de Bijbeluitleg voor de identiteit van de school en hoe komt dit tot uiting in de identiteitsnota en de schoolgids?

Inspelen op veranderingen in het onderwijs
Handreiking aan christelijke scholen die willen inspelen op veranderingen in het onderwijs vanuit een christelijke identiteit

Waarden-wijzer voortgezet onderwijs
Tegenwoordig ontvangen niet alleen leerlingen een cijfer op school, maar worden ook de scholen becijferd. Onder de titel: Een cijfer voor de school—meer dan presteren alleen, introduceert B&O een ‘waardenwijzer’ voor de vakken in het voortgezet onderwijs, gericht op waarden en normen.

Als regel zijn schoolbesturen niet rechtstreeks inhoudelijk betrokken bij de methodekeuzes. Toch is het belangrijk dat bestuur en directie zich van tijd tot tijd bezinnen op de Vakkenintegratie (bij het basisonderwijs) en de Vakfilosofie (bij het voortgezet onderwijs). Dit kan zeer goed worden gecombineerd met een studiedag.

Kwaliteit door (christelijke) identiteit (artikel)
Het meten van de kwaliteit van het onderwijs wordt een belangrijk politiek instrument. Heeft een uitgesproken identiteit van een christelijke school een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs? Een eerste verkenning.