Kerndoelen Nederlands en vreemde talen

Aanzet tot specifieke kerndoelen voor Nederlands (en vreemde talen), toegepast op het christelijk onderwijs en gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke roeping.
Nederlands

Taal kan in de eerste plaats worden omschreven als een uitingsvorm. Een schepsel heeft de behoefte zich te manifesteren wat betreft zijn lusten en onlusten. Een mens zal zich aanvankelijk bedienen van geluid: huilen, kraaien; terwijl een dier zich daartoe moet blijven beperken.

De drang zich te kunnen uiten is zeer groot en op dat punt kan er heel veel misgaan. Het zielenleven – de bron van de persoonlijkheid kan slechts in geringe mate – of soms helemaal niet – naar buiten worden gebracht door gebrek aan taalbeheersing.

De taal is een machtig middel om te functioneren. Het onderricht in de moedertaal begint al bij de geboorte. Het onderricht in de vreemde taal begint veelal op latere leeftijd, maar het te bereiken doel zal in beide gevallen gelijk dienen te zijn. Wij dienen hierbij te bedenken dat het Nederlands in de basisvorming ook op literair gebied kan opereren, terwijl voor de moderne vreemde talen eerst een werkvloer moet worden aangelegd.

Om een goede taalbeheersing bij de moderne vreemde talen te verwerven is het wenselijk om reeds vanaf de eerste klas van de basisvorming te beginnen met het lezen van authentiek materiaal – bijvoorbeeld geïllustreerde verhalen – en het schrijven van opstellen met de reeds verworven, beperkte woordenschat.

Indeling:

1 Taalgebruik

2 Kennis over Nederlandse taal en taalverschijnselen

3 Informatie-vaardigheden

 

Moderne vreemde talen

Een algemene vereiste bij elk van de volgende onderdelen is:

– dat de teksten functioneel zijn, en

– gesteld in een taal die eenvoudig is wat betreft de structuur en de vocabulaire.

Bovendien moet de belangrijkste informatie zoveel mogelijk expliciet verwoord zijn.

Indeling:

1 Communicatievaardigheden

2 Compenserende strategieën en technieken

3 Socio-culturele competentie

4 Oriëntatie op het leren van vreemde talen