Opvoeden is grenzen stellen

Liefde stelt grenzen.

Christenouders behoren hun kinderen op te voeden zoals de Heere Zijn kinderen opvoedt. M.a.w. de wijze waarop de hemelse Vader Zijn kinderen opvoedt, is het model tot navolging van de opvoeding van onze kinderen.

De liefde van de Heere voor Zijn kinderen noodzaakt Hem om grenzen te stellen.

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. (1 Joh 5:3)Het gaat hier om de liefdesrelatie tussen God, de Vader, en Zijn kinderen. Die liefdesrelatie verplicht Hem om grenzen te stellen aan hun gedrag.

Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. (Spr 22:6)

Het woord “oefen” (train) betekent primair insluiten, inperken, omheinen, begrenzen. Uit zichzelf weten onze kinderen niet welke weg zij moeten gaan. Daarom dat wij als ouders een heg of omheining plaatsen aan beide kanten van de weg. Als wij dit in hun jonge jaren consequent doen – hun weg afbakenen met hoge sterke omheiningen – dan lijkt de Heere hier te zeggen, dat zij tot aangepaste gedisciplineerde volwassenen zullen opgroeien.

De zegeningen van Gods opvoedingsmethode zijn velerlei:

 1. grenzen geven een kind rust en veiligheid;
 2. grenzen leren een kind om zich te onderwerpen aan gezag; (Rom 13:1; Jac 4:7; Ef 6:1)
 3. grenzen ontlasten zowel de ouders als de kinderen.

Wat hebben onze kinderen dus nodig? Ouders die ouder durven te zijn en die zo zeker zijn van wat ze willen voor hun eigen leven, dat ze ook weten wat ze willen voor het leven van hun kinderen. En die dat ook van hun kinderen blijven vragen, hoe moeilijk dat soms ook is.

Houd bij het vaststellen van regels twee dingen in gedachte.

 1. Probeer de regels tot een minimum te beperken en houd ze redelijk en uitvoerbaar. (1 Joh 5:3; Matt 11: 29 en 30; Ef 6:4; Klaagl 3: 20)
 2. Verzeker jezelf ervan dat de kinderen de regels en het waarom van de regels begrijpen. (zeker als ze groter zijn) Ook de hemelse Ouder vertelt er dikwijls bij waarom Hij iets van ons vraagt:
  En verlang vurig als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat (motivatie) u daardoor mag opgroeien. (1 Petr 2:2) Door melk groei je.
  Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want (motivatie) wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? (2 Cor 6:14)

Toen mijn kinderen klein waren, moesten ze soms getuchtigd worden  (De Bijbel kent verschillende vormen. Zie Hebr 12: 7 – 11 en 1 Cor 11: 30),  maar ik heb er altijd bij verteld waarom ik dat deed. Zij hadden

 • gejokt/ gelogen, of
 • ze waren brutaal en/of opstandig geweest, of
 • ze waren ongehoorzaam aan papa en mama.

Deze regels dienen:

 1. het geestelijk, emotioneel en lichamelijk welzijn van ons kind;
 2. het recht van anderen te beschermen;
 3. het harmonieus functioneren van het gezin te waarborgen.

 

Ds. M.Ezinga