Thuisonderwijs/homeschooling

Thuisonderwijs, onbekend maakt onbemind.

Eén van de vragen die je als ouders regelmatig krijgt, is: “Waar gaat je kind naar school?” Voor sommige ouders is het antwoord op die vraag: “Naar geen school, want wij geven thuisonderwijs.” Dan blijkt dat er veel vooroordelen zijn: Mag dat wel? Heb je daar geen opleiding voor nodig? Hoe zit het dan met de sociale ontwikkeling?

Mag dat wel?

In Nederland bestaat sinds 1969 de schoolplicht. Er zijn echter uitzonderingen, volgens artikel 5b van de leerplichtwet ben je vrijgesteld van de inschrijfplicht als er geen school van jouw levensovertuiging is binnen redelijke afstand. (Dit artikel wil staatssecretaris Dekker van onderwijs afschaffen.) Er is dus geen wettelijke grond voor thuisonderwijs, maar als je vrijgesteld bent van de inschrijfplicht, heb je de vrijheid om thuisonderwijs te geven.

Kan dat wel?

In Spreuken 22:6 staat: “Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.” In de KJV staat hier voor “leer”  “train up” wat duidt op een intensieve allesomvattende training. Deuteronomium 6:6,7 vermeldt: “En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.” We zien hier dat God de verantwoordelijkheid voor het opvoeden en onderwijzen van de kinderen bij de ouders legt. Je kunt opvoeden en onderwijzen niet van elkaar scheiden, m.a.w. er bestaat geen neutraal onderwijs. Je leert je kind al dingen vanaf de geboorte en dat gaat door tot ze de deur uitgaan. Je bent dus eigenlijk al bezig met onderwijzen vanaf de geboorte en gaat daar gewoon mee door als het kind de leerplichtige leeftijd heeft bereikt. Je probeert als ouders van alle situaties een leermoment te maken. Daarnaast zijn er allerlei methodes of zelfs complete programma’s om te gebruiken. Je gaat op zoek naar wat het beste past bij je kind. Omdat het één op één is, kun je onderwijs op maat aanbieden en ben je niet afhankelijk van de “one size fits all”-methodes die op scholen vaak worden aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die thuisonderwijs krijgen het minstens zo goed, of zelfs beter doen dan hun leeftijdsgenoten op school.

Sociaal geïsoleerd?

Kan het kind zich wel goed genoeg sociaal ontwikkelen? Allereerst zou ik willen opmerken dat je hier natuurlijk geen exacte wetenschap op kunt toepassen, iedereen heeft min of meer zijn eigen idee over wanneer een kind goed sociaal ontwikkeld is. Dit wordt ook in sterke mate gekleurd door iemands wereldbeeld. Je kunt je afvragen wie de beste invloed heeft op kinderen, evenwichtige volwassenen of leeftijdsgenoten. Hoe vaak zien we niet dat kinderen door groepsdruk de vreemdste dingen doen. Daarnaast zijn er natuurlijk buiten school genoeg contacten met leeftijdsgenoten en mensen van alle leeftijden en lagen van de maatschappij. Uit het onderzoek van Henk Blok  “Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling?” blijkt wel dat school niet per se een “must” is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zie  http://www.jsw-online.nl/assets/documentenservice_zen/jsw/archief/2004/01_september_2004/jrg89-september2004-blok-isschoolechtzobelangrijkvoordesociaalemotioneleontwikkeling.pdf

Uit de praktijk blijkt dat thuisonderwijs zeker een volwaardig alternatief is. Het zou alleen bij wet geregeld moeten worden. Wij pleiten zeker niet voor afschaffing van scholen, maar om ouders de vrijheid te geven om zelf een weloverwogen besluit te nemen in overeenstemming met hun geweten tegenover God.

 

 

L. van Iwaarden