In een advertentieblad in de regio Amersfoort stond een grote advertentie met onderstaande kop. Klopt dat? Drs. De Haan geeft een reactie. RID staat voor Regionaal Instituut voor Dyslexie.

“RID toont positief effect van dyslexiebehandeling opnieuw aan.”

Dat is een mooie opening van een artikel waarin niet staat door wie de twee wetenschappelijke onderzoeken naar haar behandeleffecten zijn verricht. Maar gesteld dat onafhankelijke onderzoekers die behandelingseffecten hebben onderzocht, waar hebben ze dan naar gekeken. Ze hebben in ieder geval niet gekeken naar een oplossing voor dyslexie, want in het artikel staat alleen dat de behandelde kinderen (of volwassenen?) vooruit zijn gegaan. Ze zijn in ieder geval dyslectisch gebleven.

Wordt het niet eens tijd dat we gezamenlijk de mening van tafel vegen, die zegt dat dyslexie een kleine storing in de hersenen is, waardoor de ‘koppeling van letters aan klanken en klanken aan letters niet goed verloopt’…? Wordt het geen tijd dat we dat idee fixe gaan loslaten en dat we ons taalonderwijs schoeien op de spellingvoorschriften in het zgn. Groene Boekje? Daarin staat bijvoorbeeld dat de enkele a, e, i, o, u klinken als in het alfabet. Als we uitgaan van het alfabet en van de letternamen daarvan woorden laten maken, dan is opeens de schrijfwijze van het Nederlands niet moeilijk meer. Als we de kleuters laten kleuteren en ons op deze wijze concentreren op het taalonderwijs in groep 3, dan kan aan het eind van dat jaar iedereen op een gewone manier lezen en schrijven. Op die manier kunnen in de loop van de generaties dyslexie uitbannen. Dat is toch het doel van iedereen die in dit veld werkt.

 

Namens stichting Methode De Haan,

Drs. Willem J. de Haan, schrijver van succesrijke methodes in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

Zie www.methodedehaan.nl voor de Nederlandse markt en www.dyseurope.com voor het buitenland.

Zie ook Google books, methodedehaan