Roken, drugs, alcohol, tatoeages, piercings, crematie, muziek, alternatieve geneeswijzen……

Hoe als volgeling van Jezus Christus het standpunt bepalen?

Persoonlijk en als lichaam van Christus.

 1.  Hoe bepaalt een volgeling van Jezus Christus zijn/haar standpunt?

Een volgeling van Jezus Christus zal zich afvragen: Wat zou de Heere Jezus doen?

Deze Heere zegt:

 • “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen” (Johannes 14:23).
 • “Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is” (Johannes 8:29).

De Heere Jezus heeft alles gedaan wat God de Vader goed vindt.

Als wij een volgeling van Hem willen zijn, zullen we zoeken naar aanwijzingen in de Bijbel om ook steeds contact te hebben met God de Vader.

De Bijbel, het ‘Woord van God’, is te vergelijken met de gebruiksaanwijzing die een fabrikant levert bij een product. Soms zijn die gebruiksaanwijzingen erg lang en ingewikkeld en begint men alvast zonder het te lezen om dan te laat te ontdekken dat er iets stuk is gegaan.

vraagteken

 1. Bij twijfel niet inhalen.

Als er in de Bijbel geen rechtstreekse aanwijzingen staan, moeten we trachten het Woord te verstaan, door het alleen of samen met anderen te onderzoeken en ervoor te bidden. Dat kan persoonlijk, maar ook in de gemeente. Als er ruimte is voor twijfel of iets God wel of niet zal behagen, kan men het beter niet doen.

“Alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig” (Romeinen 14:23).

3. Raadgevers

 • Je verstand

Door onkunde zijn er soms gewoonten en gebruiken die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Verstandelijke overwegingen brengen soms zelfs een wereldse overheid ertoe te waarschuwen vanwege schadelijke effecten op de gezondheid. Met adviezen van ongelovigen moet men wel voorzichtig zijn, want ze kunnen onder invloed van een andere geest staan.

 • Adviezen van geestelijk gegroeide gelovigen

“Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven” (Spreuken 2:1-5).

 • Eenvoudige Bijbelse principes
  • “Geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn” (1 Thessalonicenzen 5:23).
  • “Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: ……….. zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (Jakobus 1:27).
 1. Verschil in standpunt: persoonlijk en als lichaam van Christus.

Een plaatselijke gemeente is te zien als een kamer in het Huis Gods, dat is de gemeente (1 Tim 3:15), waarin de raad van oudsten de orde moet bewaren en eveneens moet bepalen hoe de Jezus Christus beleden moet worden. Dat kan betekenen dat een individueel lid een andere mening heeft, maar zich schikt naar het geheel. (1Kor 10:23-33) De toets van de Bijbel geeft de doorslag

Dr. W. Hoek