Seks op het beeldscherm

Waar kijken we naar?

Zelfs in conservatief-christelijke kringen is het gewoon geworden om alle films en tv-series die de entertainmentindustrie aanbiedt kritiekloos te consumeren. En dat is fataal. Een drastische, maar noodzakelijke oproep.

Naar mijn mening maakt de Bijbel op niet mis te verstane wijze duidelijk dat seksualiteit en de ermee verbonden naaktheid heilige dingen zijn die slechts door echtgenoten gedeeld dienen te worden. Wat binnen een huwelijk goed en gepast is, namelijk naaktheid zonder schaamtegevoel en ongegeneerde seksualiteit, is exclusief en een privékwestie. Ik neem dat je het met me eens bent.

Niettemin zijn ontblote huid en seks in de films en tv-series van tegenwoordig geen zeldzaamheid. Het schijnt in toenemende mate moeilijker te worden om nog een film of een serie te vinden waar de camera niet minstens één naaktscène of een daad van vurige hartstocht vangt. En hoewel veel christenen zich tegenwoordig vrij voelen om dat allemaal aan te zien, ben ik ervan overtuigd dat we dat niet moeten doen. Christenen behoren films met naakt- en seksscènes veeleer te mijden. Daar zijn veel redenen voor, maar ik wil me hier tot één reden beperken, een reden die ik bijzonder urgent en overtuigend vind.

Laten we eerst even het volgende vaststellen: wat we op het beeldscherm zien, is zowel feit als fictie. Als we naar naakt- en seksscènes in films kijken, verliezen we het feit soms in de fictie. We kijken naar een fictieve geschiedenis. Maar deze wordt op reële wijze door reële mensen gespeeld. En dat heeft belangrijke consequenties als het om een bedscène gaat. Want om zo‘n scène te kunnen filmen moeten echte mensen echte kleren uitdoen, echte lichamen ontbloten, elkaar op echte plekken aanraken en zich samen in een echt bed bewegen. Misschien is er geen sprake van 100% geslachtsverkeer, maar het gaat wel om echte handelingen van echte mensen. De reden dat seksscènes er echt uitzien is dat ze voor een groot deel ook echt zijn. Het is geen nepboezem die je ziet, de acteurs delen geen nepkussen uit en doen ook niet alsof ze elkaar liefkozend aanraken.

TV-series

Nu de vraag aan de mannen: in welk geval zou je het goed vinden als je vrouw in zo’n scène zou meespelen? Zou je haar morgen naar haar werk laten gaan, als je wist dat ze urenlang half ontbloot met een andere man in bed zou rollebollen, terwijl de cameramannen toekijken, de belichting aanpassen, verschillende invalshoeken zou uitproberen en de regisseur je vrouw zou instrueren: “Nee, je handen daarheen”; “nu die en die beweging maken…”? En jullie vrouwen, in welk geval zou je het goed vinden, als je man een andere vrouw zou uitkleden en kussen en in bed neerleggen? Ik neem aan dat je je geen scenario kunt voorstellen waar zoiets acceptabel, moreel en juist zou zijn. Houd die overtuiging even vast.

We kennen het tweede van de beide grootste geboden van God: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Dit gebod wil zeggen dat je gedrag ten opzichte van de persoon van wie je het meest houdt, je gedrag bepaalt ten opzichte van de persoon van wie je het minst houdt of die je niet eens kent. God neemt aan dat je je eigen belangen beschermt, en dit eigenbelang maakt Hij tot maatstaf voor de bescherming van de belangen van anderen.

We hebben vastgesteld hoe onacceptabel het voor je vrouw is om zich voor de camera te ontbloten, of hoe onacceptabel het voor je man is om met een actrice seks te simuleren. Dit is een goede aanwijzing hoe je over zo’n glamourgirl uit Hollywood behoort te denken, als ze haar kleren uittrekt en voor de draaiende camera een andere man omhelst. Je hebt niet het recht om het lichaam van de actrice minder heilig te vinden dan het lichaam van je huwelijkspartner. Als je het onverdraaglijk vindt, dat je vrouw seksuele handelingen en genot met een andere man speelt, dan moet het net zo onverdraaglijk voor je zijn om je daarmee te amuseren als iemand anders deze handelingen en dit genot speelt. Wie weigert naar dergelijke dingen te kijken heeft ten diepste zijn naaste evenzeer lief als zichzelf – dan heb je die actrice lief zoals je je eigen vrouw liefhebt.

De realiteit is dat de Bijbel de dingen die deze acteurs doen verbiedt. En als de Bijbel deze handelingen verbiedt, verbiedt hij ook je voyeuristische deelname eraan. Als de acteurs zondigen door intimiteit na te spelen, zondig je zelf ook als je naar deze intimiteit kijkt. Maar je eigen schuld is wel groter, omdat je een christen bent, iemand die net als Christus over deze acteurs behoort te denken en met de ogen van Christus naar hen behoort te kijken. God verhoede dat je ooit zou accepteren dat je vrouw uit de kleren zou gaan om ons te amuseren! En zo verhoede God eveneens dat je ooit zou toestaan dat een andere vrouw voor je uit de kleren gaan!

Tim Challies

Uit het Engels; allereerst verschenen op challies.com. Gepubliceerd met welwillende toestemming

Bron: Middernachtsroep, 04/2016