Sleutelfactor toename ADHD ontzenuwd?

Sleutelfactor toename ADHD ontzenuwd?

Jongste leerlingen 60 procent vaker diagnose ADHD dan oudste in dezelfde klas

Bijna 1 miljoen kinderen in de Verenigde Staten hebben mogelijk de verkeerde diagnose attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) gekregen – alleen omdat ze de jongst en daardoor minst rijpe waren, in hun kleutergroep.
Deze kinderen krijgen beduidend vaker gedragsveranderende medicijnen, zoals Ritalin, voorgeschreven. Een dergelijke ongeschikte behandeling is vooral zorgwekkend, omdat het niet bekend is welke invloed het gebruik van stimulerende middelen op de lange termijn op de gezondheid van kinderen heeft.
Science Daily:
“Het verkwist naar schatting $320 miljoen-$500 miljoen per jaar aan onnodige medicatie – waarvan ongeveer $80 miljoen-$90 miljoen betaald wordt door Medicaid.” 
Attention Deficit Disorder (ADD) en Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) lijken min of meer de verzamelbak te zijn geworden voor kinderen die zich niet “goed gedragen” en zoals dit onderzoek laat zien, zou deze persoonlijke observatie wel eens een kern van waarheid kunnen hebben.
Sinds 2006 hebben ten minste 4,5 miljoen Amerikaanse kinderen onder de 18 de diagnose ADHD gekregen, volgens statistieken van de CDC.
Het bovenstaande onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Health Economics in juni, stelde vast dat ongeveer 20 procent van deze kinderen waarschijnlijk een verkeerde diagnose heeft gekregen. Dat is bijna een miljoen kinderen alleen al in de VS.
Het onderzoek kwam tot de conclusie, dat veel van de jongste kinderen in een klas duidelijke “symptomen” van ADHD vertonen, zoals niet stil kunnen zitten en een onvermogen om zich te concentreren, alleen omdat ze vergeleken worden met rijpere klasgenootjes.

Hoe wordt ADHD gediagnosticeerd?
ADHD impliceert een groep symptomen waaronder onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsief gedrag. Er bestaat geen doorslaggevend instrument, zoals een hersenscan, om te bepalen of iemand ADHD heeft. Er is alleen subjectieve beoordeling en leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen bij deze beoordeling.
De term ADD is voor het grootste deel vervangen door ADHD, omdat die term twee van de meest voorkomende symptomen van de aandoening beschrijft, namelijk onoplettendheid en hyperactief impulsief gedrag.
De meeste kinderen laten een combinatie van deze twee eigenschappen zien en kunnen ook de volgende symptomen vertonen:

 1. veelvuldig wiebelen en wriemelen,
 2. zich rusteloos voelen, of buitensporig rennen en klimmen of de plaats in de klas verlaten, wanneer dat niet gepast is,
 3. moeite hebben met rustig spelen,
 4. buitensporig veel praten, vaak onderbreken en antwoorden op vragen er uitflappen op ongepaste momenten,
 5. lijkt altijd in beweging te zijn,
 6. heeft er moeite mee op zijn of haar beurt te wachten.

Zoals u ziet, zijn veel van deze “symptomen” van tijd tot tijd van toepassing op de meeste kinderen! Daarom komen alleen degenen die de klok rond worstelen met onoplettendheid en hyperactiviteit of impulsief gedrag in aanmerking voor het etiket ADHD.
Kinderen die deze symptomen op school vertonen, maar niet thuis of met vriendjes hebben waarschijnlijk geen ADHD. Hetzelfde geldt voor kinderen die thuis symptomen vertonen, maar niet op school.

Gaat het om ADHD of gewoon om onrijpheid?
Omdat deze gedragsstoornis zo gemakkelijk foutief gediagnosticeerd wordt en de doorwerking van een diagnose zo ernstig is, is het essentieel dat u actief betrokken bent bij en goed let op het ontwikkelingsproces van uw kind.
De medicijnen die bij deze aandoening worden voorgeschreven, zijn behoorlijk gevaarlijk en kunnen leiden tot verslaving en op de lange termijn tot gezondheidsproblemen en zelfs de dood. Medicijnen zouden een laatste redmiddel moeten zijn en niet een logische consequentie van onrijp of “slecht” gedrag.
Het onderzoek stelde vast, dat jongste leerlingen 60 procent vaker een diagnose ADHD kregen dan de oudste in dezelfde klas. En wanneer men rekening houdt met rijpingsniveau en normaal gedrag van een 6- ten opzichte van een 7-jarige, kan men eenvoudig zien waarom.
Science Daily schrijft:
“Het is uiterst belangrijk om te weten dat de diagnose ADHD afhangt van de leeftijd van een kind in verhouding tot klasgenootjes en de waarnemingen van de leerkracht of het kind symptomen vertoont.”
Assistent professor Elder:  “Als een kind zich slecht gedraagt, als hij onoplettend is, als hij niet stil kan zitten, kan dat simpelweg komen, omdat hij 5 is en de andere kinderen 6. Er is een groot verschil tussen een 5-jarige en een 6-jarige en leerkrachten en artsen moeten daar rekening mee houden als ze beoordelen of kinderen ADHD hebben.”

Bovendien is het belangrijk dat ouders zelf de touwtjes in handen houden en hun eigen beoordeling bekend maken, omdat het onderzoek ook concludeerde dat “De geboortedatum van een kind ten opzichte van de vermogens de beoordeling van de leerkracht sterk beïnvloedt  of het kind symptomen van ADHD laat zien, maar  slechts zwak in verband gebracht wordt met gelijkwaardig gemeten waarnemingen van de ouders, waarmee gesuggereerd wordt,  dat veel diagnoses gestuurd worden door de waarneming door de leerkracht van slecht gedrag van de jongste kinderen in een klas.
Deze waarnemingen hebben langdurige gevolgen: de jongste kinderen in groep 5 en 8 krijgen bijna twee keer zo vaak als hun oudere klasgenoten regelmatig gebruik van stimulerende middelen voorgeschreven om ADHD te behandelen.

Wat veroorzaakt ADHD?
Er zijn een aantal theorieën die de toename van het aantal ADHD-diagnoses verklaren, waaronder:

 1. Toegenomen aantal vaccinaties in de kindertijd
  Een onderzoek uit 2007 vond een sterke relatie tussen het aantal neurologische stoornissen als ADHD en vaccinaties in de kindertijd. Hulpstoffen als kwik in vaccins zijn ook in verband gebracht met neurologische problemen.
 2. Suikers en granen
  Kinderen die voedsel eten dat stijf staat van glucosestroop en vruchtensappen lijken een hogere graad en ernst van deze symptomen te hebben. Hoewel organische granen beter zijn dan bewerkte granen, reageren veel kinderen met ADHD niet goed  op de meeste granen, in het bijzonder tarwe.
 3. Toxines in de omgeving
  Een onderzoek uit 2006 concludeerde, dat als de moeder alcohol of andere drugs gebruikte tijdens de zwangerschap dit het risico op ADHD kon vergroten. Blootstelling aan lood en kwik kan ook symptomen van ADHD veroorzaken en bestrijdingsmiddelen en de chemische stoffen polychloorbifenyl (PCB’s) worden ook genoemd als mogelijke boosdoener.
 4. Allergische reacties
  Mensen die gevoelig zijn voor chemicaliën kunnen symptomen van ADHD vertonen, als ze worden blootgesteld aan iets simpels als kleding gewassen met geparfumeerde zeep die vol zit met chemicaliën. Pemanente (linnen)pressing en vlekverwijderaars bevatten ook chemicaliën die ADHD-achtige reacties kunnen uitlokken bij mensen die er gevoelig voor zijn.
 5. Genetische factoren
  Sommige wetenschappers richten hun onderzoek nu op het vinden van genen die mensen meer vatbaar maken voor deze stoornis.
 6. Toevoegingen aan bewerkt voedsel
  Bepaalde voedselkleurstoffen en andere toevoegingen kunnen ADHD-achtige symptomen veroorzaken. Deze chemicaliën versterken elkaar als ze worden gecombineerd met suikers als fructose.
 7. Fluoride in het water en in tandpasta
 8. Emotioneel instabiele thuissituaties
  Stress is de meest ondergewaardeerde en over het hoofd geziene variabele die ADHD gemakkelijk kan verergeren. Als de ouders relatieproblemen hebben, heeft dat al snel een invloed op het gedrag van het kind.
 9. Toegenomen aantal medische ingrepen tijdens de geboorte
  Dit kan resulteren in geboortetrauma en gebrek aan zuurstof voor de pasgeborene, wat  het risico op ontwikkelingsachterstand beduidend kan vergroten.

Maar de bepalende factor is, denk ik, voeding, of liever het gebrek daaraan.
We weten, dat de voedselkeuzes van de meeste kinderen – en volwassenen – vandaag de dag belabberd zijn. Hoe kun je redelijkerwijs verwachten, dat een kind zich normaal gedraagt als hij volgestopt wordt met gemodificeerde granen, suikers, bewerkt voedsel vol chemicaliën en genetisch gemodificeerde ingrediënten en sappen en frisdranken in plaats van zuiver water?
Voeg daar de veel te lage hoeveelheid groenten aan toe die de meeste mensen eten – tot 90 procent minder dan nodig is voor de gezondheid – en een overdaad van bewerkte beschadigde omega-6 vetten en een gebrek aan omega-3 vetten en gedragsproblemen liggen voor de hand.
Je kunt geen gezond functionerend brein hebben, als de juiste ingrediënten om een gezond brein te ontwikkelen of te onderhouden niet gegeven worden!

De ADHD-“epidemie” creëert een generatie van drugsverslaafden
Als de diagnose eenmaal is gesteld, behelst de gebruikelijke aanpak meestal medicatie. Vaak voorgeschreven medicijnen zijn:

 • Ritalin,
 • Concerta,
 • Adderall,
 • Strattera.

Ritalin en Concerta bevatten methylphenidaat, een krachtige psychositmulerende drug, die in dezelfde klasse valt als cocaïne. Adderall bevat amphetamine (ook wel “speed”) en dextroam-fetamine.
Begrijp alstublieft goed dat het feit dat deze drugs alleen verkrijgbaar zijn op recept ze NIET veiliger maakt dan hun illegale “straatdrug” equivalent.
Methylfenidaat heeft hetzelfde effect als zeer verslavende drugs. Ritalin heeft bijvoorbeeld hetzelfde farmacologische profiel als cocaïne, toch zijn de effecten ervan zelfs nog sterker. Door gebruik te maken van brain imaging (MRI) hebben wetenschappers ontdekt, dat in de vorm van tabletten, Ritalin meer neurotransporters bezet die verantwoordelijk zijn voor het gevoel van “high” zijn, zoals verslaafden dat ervaren na het spuiten of roken van cocaïne.
In essentie hebben we een grote groep van nieuwe drugsverslaafden gecreëerd, door hen klaar te stomen voor verslaving op zeer jonge leeftijd.
Dit is een bijzonder schrijnende gedachten wanneer je bedenkt dat, naar alle waarschijnlijkheid, bijna een miljoen kinderen gedrogeerd wordt alleen maar, omdat ze zich gedragen naar hun leeftijd en waarschijnlijk zelfs nog meer kinderen krijgen verslavende medicijnen, terwijl gezond voedsel is wat ze echt nodig hebben.
Het is het vermelden waard dat sommige ADHD-medicijnen, net als antidepressiva, in verband worden gebracht met een toename van suïcidale gedachten en/of gedrag.
Strattera, dat atomoxetine hydrochloride bevat, draagt deze waarschuwing dan ook op de bijsluiter: hallucinaties, toegenomen agressief gedrag, hartaanvallen en beroertes zijn ook mogelijk bijwerkingen van ADHD-medicijnen.

Ritalin gebruik in Amerika is uit de hand gelopen
Volgens de Cancer Prevention Coalition (CPC) van dr. Samuel Epstein verstrekken  apothekers in de VS vijf keer zo veel Ritalin als de rest van de wereld bij elkaar. In totaal krijgt 60 tot 90 procent van de kinderen in de VS met aandachtstekortstoornissen dit krachtige medicijn voorgeschreven, wat er op neerkomt dat 3 tot 5 procent van de Amerikaanse kinderen en tieners Ritalin slikken.
Volgens de officiële beschrijving stimuleert Ritalin het centrale zenuwstelsel wat leidt tot bijwerkingen als

 1. verhoogde bloeddruk,
 2. verhoogde hartslag,
 3. verhoogde lichaamstemperatuur,
 4. verhoogde waakzaamheid,
 5. verminderde eetlust.

Onderzoek heeft Ritalin ook in verband gebracht met veel ernstiger problemen als kanker.

Natuurlijke manieren om symptomen van ADHD te verlichten
Als het aankomt op gedragsproblemen als ADHD hoop ik oprecht dat mensen zullen gaan inzien dat medicatie, als het al noodzakelijk is, echt een uiterst middel zou moeten zijn, als er echt geen andere optie meer is, Voordat u medicatie overweegt, denk dan eerst eens aan het toepassen van de volgende strategieën, in combinatie met de verzekering dat uw kind wordt beoordeeld naar zijn leeftijd:

 1. Haal de meeste granen en suikers uit het dieet van uw kind. Granen en suikers kunnen beide allergieën veroorzaken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Zelfs organische granen kunnen bij veel kinderen voor problemen zorgen, dus is het verstandig om hen even geen granen te geven en te kijken of hun gedrag verbetert.
 2. Vervang frisdranken (ongeacht of ze regulier of light zijn), vruchtensappen en gepasteuriseerde melk door zuiver water zonder fluoride.
 3. Verhoog het gebruik van omega-3 vetzuren door het nemen van een goede kwaliteit omega-3 olie op dierlijke basis. Onderzoek heeft aangetoond dat iets simpels als op dierlijk vet gebaseerde omega-3 vetzuren de symptomen van ADHD effectiever kunnen verbeteren dan medicijnen zoals Ritalin en Concerta. Naar mijn mening is walvisolie het meest geschikt. Het bevat essentieel EPA en DHA in een dubbele keten fosfolipidestructuur die maakt dat het beter opgenomen wordt dat de omega-3 in visolie. .
 4. Minimaliseer het gebruik van alle verwerkte vetten, vooral transvetten omdat die de communicatie tussen zenuwen en cellen verstoren.
 5. Vermijd alle bewerkte voedingsmiddelen, vooral degenen die kleurstoffen, smaakstoffen en conserveermiddelen bevatten, die symptomen uitlokken en/of verergeren.
 6. Reinig uw huis van alle gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën die in de handel zijn. Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen is in verband gebracht met ADHD.
 7. Vermijd alle ongezuiverde wasmiddelen en schoonmaakproducten die gebruikt worden voor kleding en vervang ze door natuurlijk verkregen reinigingsmiddelen zonder toegevoegde parfums, wasverzachters enz.
 8. Breng meer tijd door in de natuur. Onderzoekers hebben ontdekt dat het blootstellen van kinderen met ADHD aan de natuur een betaalbare en gezonde manier is om symptomen te beheersen.

Dr. Mercola, september 2010