THUISONDERWIJS

Een heikel onderwerp: homeschooling of thuisonderwijs . Bij Bijbel & Onderwijs is bekend dat christenouders voor thuisonderwijs kiezen. Wat is de reden? Hieronder een bijdrage van ouders waarin zij uitleggen waarom ze voor dit onderwijs hebben gekozen.

Wij kiezen voor thuisonderwijs

Met vier jaar mogen kinderen in Nederland al naar school en vanaf hun vijfde jaar zijn ze voor de wet leerplichtig. Wij begonnen, naar aanleiding van de informatiebrochure die we van de overheid kregen, met onze zoektocht naar een passende school, toen ons kind 3 jaar oud was. Maar een school die onze levensovertuiging in het onderwijs uitdraagt, hebben wij niet kunnen vinden. Wat nu? We hebben de situatie bij God gebracht en Hij heeft ons laten zien dat er nog een weg is: Thuisonderwijs.

Hoe ging dat verder?
Thuisonderwijs in Nederland; niemand die wij kennen, doet dat. Kan het eigenlijk wel hier? En worden onze kinderen dan wel toegelaten op een vervolgopleiding? In landen als Nieuw-Zeeland, België en de VS is thuisonderwijs een keuze naast schoolonderwijs, maar in Nederland is het nog vrij onbekend. Toch was het eenvoudig om op internet een betrouwbare site te vinden over thuisonderwijs in ons land. Aan de hand van deze site hebben we zowel de juridische als de praktische kant van thuisonderwijs grondig onderzocht. Uiteindelijk kregen we een duidelijk beeld van hoe het thuisonderwijs wettelijk is geregeld in ons land en wat er allemaal bij komt kijken.

Hoe krijg je vrijstelling vanwege richtingbezwaar?
Vrijstelling vanwege richtingbezwaar ontstaat van rechtswege wanneer je, binnen de wettelijk gestelde voorwaarden, een kennisgeving van richtingbezwaar bij de gemeente hebt afgegeven. Je maakt dan aanspraak op vrijstelling van de verplichting tot inschrijving van je kind op een school. Enkele eisen waaraan de kennisgeving moet voldoen, is dat deze op tijd moet worden ingediend en de verklaring dient te bevatten dat tegen de richting van alle nabijgelegen scholen overwegende bedenkingen bestaan. De volledige voorwaarden zijn na te lezen in de Leerplichtwet 1969 (LPW). Nadat wij onze kennisgeving bij de gemeente hadden afgegeven, vroeg de leerplichtambtenaar van de gemeente ons nog om onze geloofsrichting te noemen. Toen we hiervan een korte uiteenzetting hebben gegeven, kregen we de brief met daarin de bevestiging van de vrijstelling thuisgestuurd.

Thuisonderwijs in de praktijk
Hoe ouder ons kind wordt, hoe meer gestructureerd we de vakken willen gaan geven. De komende tijd verdiepen we ons in de methoden voor lezen en schrijven en de methoden voor rekenen. Dit alles moeten we zelf bekostigen, maar het voordeel daarvan is dat we ook selectief kunnen zijn in de boeken en methoden die we aanschaffen. Boeken waarin bijvoorbeeld de evolutietheorie als waarheid wordt onderwezen, zullen wij niet gebruiken. Verder biedt het thuisonderwijs ons de ruimte om in te spelen op de interesse van ons kind waardoor het leren snel gaat, leuk is en de geleerde stof blijft hangen. Het één op één lesgeven heeft als voordeel dat we ons kind steeds actief kunnen betrekken bij de les.

Conclusie
Wij vonden het jammer dat wij geen passende school voor ons kind hebben kunnen vinden, maar zijn nu dankbaar dat de Heere ons de mogelijkheid van het thuisonderwijs op ons pad heeft gebracht. Hoewel het thuisonderwijs in Nederland een vrij onbekende vorm van onderwijs is, is er toch op internet veel informatie te vinden en zijn we niet de enigen in Nederland die deze weg bewandelen. Alvorens de keuze voor thuisonderwijs te maken is het goed om je grondig te verdiepen in de Leerplichtwet en de benodigde materialen. Zo weet je wat je te wachten staat en kun je goed voorbereid aan de slag gaan.


[i] In de Ver. Staten volgen zo’n  2 miljoen kinderen thuisonderwijs. Dit aantal groeit van 2 tot 8 %.  Wie belangstelling voor documentatie over dit onderwerp heeft, kan bij het kantoor de artikelen ‘6 redenen voor homeschooling (= thuisonderwijs)’ en ‘Socialisatie bij thuisonderwijs’ opvragen.